/ ARCHIEF
EERDERE EXPOSITIES
Kies jaar:  
Bogotá - The proud revival of a city
24.11.07 - 26.01.08
In een periode van media-aandacht voor de groei van steden wereldwijd en voor de problemen van mega-steden, toonde ARCAM van 23 november 2007 tot en met 26 januari 2008 een presentatie over de opleving van Bogotá. De Colombiaanse hoofdstad verkeerde zo'n twintig jaar geleden in dezelfde staat als de steden die op dit moment explosief groeien en heeft in dit relatief korte tijdsbestek het hoofd weten te bieden aan de ruimtelijke, sociale en economische problemen ten gevolge van die groei.
In de expositie werd de transformatie van de stad getoond met een groot aantal foto's en kaarten en wordt het verhaal verteld van de publiek-private inspanningen en ambities die hebben geleid tot de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en de stadsdelen om de ruimtelijke ingrepen dichter bij de inmiddels trotse bevolking te brengen. Zichtbaarder zijn ingrepen als nieuwe openbare ruimten, de realisatie van sociale woningbouw, een nieuw transportsysteem, herinrichting van de straten, renovatie van de oude binnenstad en de realisatie van publieke gebouwen met speciale aandacht voor architectuur.

Deze presentatie was eerder te zien op de Biennale van Venetië en in de winter van 2007/2008 zowel in Amsterdam als Washington getoond en reisde daarna verder naar Parijs.

Bij deze expositie zijn drie lezingen over Bogotá, Johannesburg en Jakarta georganiseerd.

Foto boven: Wim Ruigrok


De vernieuwde K-buurt
09.11.07 - 08.12.07
Naar aanleiding van de verlaging van de Karspeldreef in de Bijlmermeer heeft Woonstichting De Key aan Bastiaan Jongerius Architecten gevraagd om de uitstraling van Kralenbeek, Kempering, Klieverink en Kouwenoord te verbeteren en de entrees te verlagen. Kunstenaar Helmut Dick heeft opdracht gekregen om de transformatorruimten voor de torens bijzonder vorm te geven. De plannen en eindresultaten werden in november 2007 geëxposeerd op de Lage Kade bij ARCAM.

Working Apart Together - Jonge Amsterdamse Architectenbureaus
22.09.07 - 17.11.07
Eens in de zoveel tijd vraagt ARCAM aandacht voor jonge architecten. Voor de tentoonstelling 'Working Apart Together' werden tien jonge architectenbureaus uitgenodigd om zich bij ARCAM te presenteren. Het zijn allemaal zelfstandige praktijken die niet langer dan vijf jaar bestaan en in Amsterdam zijn gehuisvest.
Amsterdam - bekend als een stad met een grote aantrekkingskracht op kunstenaars, vormgevers en architecten - staat tevens bekend als een plek waar jong talent de kans krijgt om op te bloeien. Juist in een tijd waarin de Amsterdamse politiek de creatieve industrie hoog in het vaandel heeft staan, en de mensen werkzaam in die sector in belangrijke mate bijdragen aan de economie in Amsterdam, leek de tijd meer dan rijp om de creatieve industrie zelf op het podium te vragen.
ARCAM vroeg de tien architectenbureaus om zichzelf te presenteren door middel van een door henzelf ontworpen en vervaardigd object. De tien zeer verschillende creaties gaven ieder inzicht in het werk en denken van de jonge architecten, en werden in onderling overleg in de expositieruimte op hun plaats gezet: Working Apart Together.
De jonge bureaus die zich presenteerden waren: BAVAVLA (Bas van Vlaenderen); Elastik; emma; Equipe voor Architectuur en Urbanisme; Olaf Gipser Architects; HENK; Anne Holtrop; Marc Koehler; LOOS ARCHITECTS; Studio JVM Architecture + Urban Strategies.

Op 26.10.07 werd een gesprek met jonge architecten georganiseerd en de museumnacht 2007 stond geheel in het teken van de Young Urban Creatives.

Boven: foto: Wim Ruigrok Onder: Elastik: Hotel Bellevue Amsterdam. Foto: Hans Lan.

Foto's: Wim Ruigrok
Ligplaats Amsterdam
16.06.07 - 08.09.07
De zomer van 2007 stond bij ARCAM in het teken van bouwen op Amsterdams water. In expositie- en boekvorm werd aandacht aan de historie van het wonen op schepen en arken en aan de mogelijkheden van drijvend bouwen in de toekomst. Niet alleen drijvende woningen, maar ook een theater in het IJ, een bibliotheek en drijvende tuinen kwamen aan de orde. Amsterdamse voorbeelden zijn de drijvende woningen op IJburg, plannen voor drijvende wijken in het IJmeer en een drijvend hostel in de Houthavens.
De expositie vertelde het verhaal van verleden, heden en toekomst met tekst en beeld, en met maquettes van drijvende gebouwen. Spectaculair was de buitenexpositie die een verzameling drijvende objecten bevatte, twee historische woonschepen, een drijvend atelier en twee pas voltooide drijvende villa's. Speciaal voor de expositie meerden de schepen tijdelijk af in het Oosterdok, waar ze te bezoeken waren.

Raadpleeg voor extra informatie over wonen op water, waterkavels op IJburg en ligplaatsen in Amsterdam het pdf-document.
Paul de Ley
24.05.07 - 09.06.07
Op 24 mei werd bij ARCAM een architectuurmonografie over Paul de Ley en zijn werk gepresenteerd. De uitgave van Stichting BONAS is samengesteld en geschreven door architectuurhistoricus Tonny Claassen. Aansluitend werd in de benedenzaal van ARCAM een kleine tentoonstelling geopend over het werk van de architect.
De Ley (1943) studeerde aan de Hogere Technische school in Utrecht en aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1972 werkte hij bij diverse architectenbureaus, waaronder dat van Aldo van Eyck en Theo Bosch, en ontwikkelde hij zich tot een sociaal geëngageerd architect. De Ley zette zich vanaf de jaren zeventig in voor het behoud en de vernieuwing van Amsterdamse buurten die bedreigd werden met sloop. Kenmerkend voor zijn werk is de zorgvuldige stedebouwkundige inpassing en de aandacht voor context en openbare ruimte. Een greep uit zijn Amsterdamse projecten: woningen op het Bickerseiland (i.s.m. Jouke van den Bout, 1977), een woningbouwcomplex met sociaal-culturele ruimte op het Binnengasthuisterrein (1985) en woningen met bedrijfsruimten aan de Zwanenburgwal (i.s.m. Fenna Oorthuys, 1985).

Woningen Zwanenburgwal

Boven: Stadhuis Amsterdam 1967, foto: Hein de Bouter/MAI. Onder: foto: Wim Ruigrok
Hertzberger's Amsterdam
14.04.07 - 02.06.07
In 2007 is Herman Hertzberger 75 jaar geworden en bereikte zo definitief de status van eminence grise. ARCAM greep deze gelegenheid aan om al zijn projecten in zijn geboorte- en woonplaats op een bijzondere wijze te presenteren.
Van alle ontwerpen die Herman Hertzberger maakte voor Amsterdam, zijn de maquettes bijeen gehaald. Dit stadsbeeld in het klein toonde vanzelfsprekend de plannen die zijn gerealiseerd, en bovendien niet-gerealiseerde plannen, niet-gewonnen prijsvragen, stedebouwkundige visies en één inmiddels gesloopt gebouw (Linmij). De bezoeker werd meegenomen op een fictieve reis door Amsterdam zoals de architect de stad in de loop der jaren heeft getekend.
Te zien waren de hoogtepunten als het Studentenhuis, de Drie Hoven, de Apolloscholen en het Montessori College Oost. Tot de overige gerealiseerde projecten behoren de Haarlemmer Houttuinen, het Bijlmermonument en het DWR-kantoor, tot de niet-uitgevoerde plannen die voor het Stadhuis, het Conservatorium en het Stedelijk Museum. Plannen die uitgesproken beeldbepalend zouden zijn geweest. Ook werd de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA getoond, een project de komende jaren gestalte krijgt. Opvallend is het grote aantal scholen in Hertzberger's Amsterdamse oeuvre.
In de tentoonstelling kon Hertzberger's carrière worden gevolgd, van de eerste studenten-projecten halverwege de jaren vijftig tot in de toekomst.
Groene Vingers
03.02.07 - 31.03.07
Met de tentoonstelling Groene Vingers werd de verhouding tussen de stad en het omringende groen geanalyseerd. De expositie was onderdeel van een cultureel programma rond het Groene Hart dat een sportief hoogtepunt kende in een professionele wielerronde op 25 maart 2007.
In de tentoonstelling Groene Vingers werd de plattegrond van Amsterdam getoond als een zogenaamde vingerplattegrond. Hierin wordt het bebouwde stadsgebied onderbroken door groene scheggen of 'vingers' die van buitenaf de stad in dringen: de IJmeer-, Diemer- en Amstelscheg, het Amsterdamse Bos, de Westrand, de Zaanse Scheg en Waterland. Vaak worden deze groene gebieden opgevat als restruimten, maar in de expositie werd voor één keer de stad Amsterdam beschouwd als restruimte en stonden de groene vingers centraal. Getoond werden hun recreatieve, ecologische en landbouwkundige functies, cultuurhistorische achtergronden, en bedreigingen en kansen. Ook aan toekomstplannen werd nadrukkelijk aandacht besteed. Duidelijk werd dat deze gebieden het groen in het algemeen dichter bij de stadsbewoner brengen terwijl de functies en de stedelijke en bestuurlijke context van de scheggen onderling sterk verschillen.
Op 20 februari organiseerde ARCAM een openbaar debat over dit thema, zie voor meer informatie discussies en op 6 maart gaf voormalig rijksadviseur voor het landschap Dirk Sijmons een lezing in de Brakke Grond.
Bouwen in de Beurs
13.01.07 - 27.01.07
Ook dit jaar werden bij ARCAM de maquettes getoond van een nog zeer jonge generatie, namelijk kinderen van zeven tot twaalf jaar, die hebben deelgenomen aan de workshop 'Bouwen in de Beurs'.
Zie voor meer informatie: www.bouwenindebeurs.nl