UITSTEL A tot Z Debat | Over de verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad


Beeld: Must Stedebouw

Na uitvoerig overleg en met weet van de huidige situatie in Nederland heeft de organisatie van het A tot Z debat besloten het programma op donderdag 1 oktober te annuleren. Zowel de fietstocht als het debat bij Artzaanstad gaan niet door. Uiteraard is het wel mogelijk om zelf een moment te kiezen om de fietstocht te maken. Download hier de routebeschrijving. We beraden ons over een aangepast programma, wanneer dat weer kan en mag. Wij informeren je hierover via onze website en onze nieuwsbrief.

Amsterdam en Zaanstad groeien steeds verder naar elkaar toe. Vanaf Buiksloterham tot en met het HEMbrugterrein worden de komende jaren nieuwe woongebieden ontwikkeld. Ondanks de gemeentelijke samenwerking rondom Haven-Stad, de vele Amsterdammers die naar de Zaanstreek verhuizen en de frequente treinverbindingen zijn er nog altijd mentale en fysieke barrières te overwinnen tussen de twee steden. Al in 1959 werd daarom een ludieke Dam tot Dam-loop georganiseerd om aandacht te vragen voor betere oeververbindingen tussen Amsterdam en de Zaanstreek. Het thema is nog altijd actueel en daarom organiseren ARCAM en Babel Zaans architectuurplatform op donderdag 1 oktober 2020 het A tot Z debat, over de verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad.

A tot Z debat
Tijdens het debat gaan beleidsmakers en gebruikers uit het gebied in gesprek over de verbindingen tussen Amsterdam en Zaanstad. Wat vinden zij belangrijk in de verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad? Hoe verhouden de twee steden zich tot elkaar? En hoe zijn de onderlinge verbindingen te verbeteren? Ook het publiek krijgt de ruimte om mee te denken, op deze manier stellen we gezamenlijk een agenda op voor de volgende editie.

Sprekers
Met: Thijs Biersteker (kunstenaar), Anne van der Zwaag (directeur BIG ART en Object Rotterdam), Carolien Schippers (Directeur Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam), Annius Hoornstra (Concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling gemeente Zaanstad), Frits Palmboom (stedenbouwkundige, gemeente Zaanstad), Marco Broekman (Partner en stedenbouwkundige bij BURA urbanism) en Oep Schilling (directeur Fiction Factory).

Het A tot Z debat wordt gemodereerd door Leontine de Koning (Moderator en Procesbegeleider, Eigenaar Aurumlink)

A tot Z fietsroute
Voorafgaand aan het debat organiseren we een fietsexcursie. Via Haven-Stad, de Noorder IJ-plas en de Achtersluispolder fietsen we naar het HEMbrugterrein waar het A tot Z debat plaatsvindt. Onderweg krijg je een beeld van alle ontwikkelingen en staan we stil bij de verborgen kwaliteiten in dit gebied.

Programma 1 oktober 2020
A tot Z fietstocht
Vanaf 13:45 verzamelen bij de pont in Noord (NDSM). Onderweg worden verschillende tussenstops gemaakt waar ondernemers een toelichting geven.
15:45 Aankomst bij ArtZaanstad

A tot Z debat bij ArtZaanstad
15:45 Inloop
16:00 Start debat
17.15 Afronding en grande finale
17.30 Borrel met BIG ART
18.30 Einde

Adres: Artzaanstad, Grote Hulzen 11, 1505 RH Zaandam

 

Naar BIG ART
Voor deze eerste editie van het A tot Z debat hebben we de samenwerking gezocht met BIG ART. BIG ART is een jaarlijks terugkerende kunstbeurs in of rond Amsterdam en trekt een publiek uit zowel Amsterdam als de Zaanstreek. BIG ART vindt dit jaar plaats op het HEMbrugterrein van 1 tot 4 oktober en is dagelijks van 11.00 tot 19.00 uur te bezoeken. Wil je voorafgaand of na afloop van het debat ook BIG ART bezoeken? Als bezoeker van het debat ontvang je korting na bevestiging van je registratie.

Het A tot Z debat is een samenwerking tussen ARCAM en Babel Zaans architectuurplatform.