Agenda Groen zet op in ‘natuurinclusief bouwen’


Naamloos

In april presenteerde de gemeente Amsterdam de conceptversie van de Agenda Groen 2015-2018. Deze agenda is een bundeling van uitgangspunten, opgesteld door de Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte en Groen). Het geeft uiting aan de afspraak in het coalitieakkoord om ‘het groen’ in Amsterdam in te zetten om de stad aantrekkelijker te maken. Eén van deze uitgangspunten is ‘natuurinclusief bouwen’.

In deze agenda is aandacht voor de toenemende drukte in Amsterdam. Om passend beleid te vormen wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten groen: groen in de buurt (buurtparken), stadsparken en landschappen om de stad heen (buitenparken).

Natuurinclusief bouwen
Voor het groen in de buurt wil de gemeente kleine ingrepen stimuleren om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Dit presenteert de gemeente Amsterdam onder de noemer ‘natuurinclusief bouwen’. Er wordt ingezet op het stimuleren van “creatieve mogelijkheden om gebouwen meer natuurvriendelijk te maken”. De Agenda benadrukt dat het bij natuurinclusief bouwen vaak om relatief kleine en goedkope ingrepen gaat, die verblijfsplekken creëren voor verschillende dieren in het stedelijk landschap.

Bouwen voor Biodiversiteit
De term ‘natuurinclusief bouwen’ gebruikte Arcam al tijdens het project Bouwen voor Biodiversiteit dat in de herfst van 2014 is gestart. Samen met landschapsarchitect Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten) en architect Mathias Lehner, leidde Arcam dit onderzoeksproject naar mogelijkheden om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Dit baanbrekend onderzoek werd uitgevoerd door een internationaal team van studenten en jonge professionals. De uitkomsten van dit project zijn te zien in de expositie LIVE WITH LIFE, tot 13 september te bezoeken bij Arcam.

LIVE WITH LIFE
LIVE WITH LIFE toont inspirerende voorbeelden van ‘natuurinclusief’ bouwen – vaak afkomstig uit het buitenland, dat soms ver voorligt op de Nederlandse praktijk. Ook zijn prikkelende ontwerpvoorstellen te zien voor het Cruquiusgebied.


Verwant

Verslag Openingsprogramma Kwaliteit & Beleid

Op 10 februari opende bij de reizende tentoonstelling 'Rijk aan Ontwerpkracht'. Het openingsprogramma stond geheel in het teken...

Opening expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht’

Op 10 februari opent de reizende expositie 'Rijk aan Ontwerpkracht' bij Architectuurcentrum Amsterdam. Wij grijpen de opening aan om...

1·Lectures | Beplanting | One Material

Een nieuw seizoen 1·Lectures, dé architectuurlezingen voorbij de waan van de dag. Voor de derde keer organiseren Architectuurcentrum Amsterdam...

Symposium Bouwen voor Biodiversiteit

Speciaal voor deskundigen uit alle lagen van de bouwkolom vindt op woensdagmiddag 9 september a.s. het symposium ‘Bouwen voor...

4e Public Review Bouwen voor Biodiversiteit

Het LAB-team van jonge onderzoekers en ontwerpers presenteert tijdens deze vierde public review de resultaten uit de vierde en laatste...