Almere 2.0


Het Rijk heeft Almere de vraag gesteld te onderzoeken hoe de stad zou kunnen groeien met 60.000 nieuwe woningen en 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Als antwoord op deze vraag heeft Almere samen met Winy Maas van architectenbureau MVRDV de Concept Structuurvisie Almere 2.0 opgesteld, waarin verschillende toekomstbeelden worden verbeeld.
Inmiddels heeft het kabinet besloten de variant die uitgaat van Westelijke ontwikkeling (en dus een steeds grotere toenadering tussen Almere en Amsterdam) te ondersteunen.
De plannen zijn door middel van een expositie inzichtelijk gemaakt. Centraal staat de maquette, die de verschillende nieuwe gebiedsontwikkelingen weergeeft. Foto’s, artist impressions en filmmateriaal bieden een boeiende doorkijk naar de toekomst van de jongste stad van Nederland. Panelen, banners en ander documentatiemateriaal vertellen het verhaal achter de Schaalsprong van Almere, één van de grootste ruimtelijke ordeningsprojecten van dit moment. De expositie was eerder bij CASLa, het architectuurcentrum van Almere, te zien en nu op de Lage Kade bij ARCAM.

Op 9 december om 19.00 uur werd de expositie bij ARCAM geopend. Adri Duivesteijn (wethouder Ruimtelijke Ordening Almere) reageerde op een aantal stellingen en sprak met het publiek.