Ambachtsschool


 
Wibautstraat 125
Weesperzijde
Amsterdam
C. de Geus en J.B. Ingwersen
De Geus & Ingwersen
Stichting Patrimonium Nijverheidsscholen
Metro 51-53-54, halte Wibautstraat
H.G.J. Schelling, 'Ambachtsschool te Amsterdam', Bouwkundig Weekblad, 12 maart 1957, p.125-133.
1956
Onderwijs
 

School voor technisch onderwijs

Na de afbraak van het Weesperpoortstation in 1939 moest de Wibautstraat opnieuw worden ingericht. Het denken hierover gebeurde in de wederopbouwtijd, waarin grote verkeersdoorbraken en de bouw van grootschalige complexen noodzakelijk werden geacht om de stad economisch rendabel te maken. De meeste grote gebouwen aan de Wibautstraat dateren uit de jaren vijftig; zo ook de Ambachtsschool van De Geus en Ingwersen.

Het gebouw dat gesitueerd is op een driehoekig terrein, is ten opzichte van de Wibautstraat iets gedraaid om het zo veel mogelijk Noord-Zuid te oriënteren. Door deze oriëntatie wordt een gelijkmatige belichting en bezonning in de school verkregen. Bij het ontwerpen van de school lieten De Geus en Ingwersen zich zichtbaar inspireren door Le Corbusiers Unité d’Habitation in Marseille. Met name de brises-soleil, de pilotis en het sculpturaal vormgegeven installatiegebouw op het dak, verwijzen naar dit woongebouw in Frankrijk. In afwijking van de Unité d’Habitation is hier de ruimte tussen de pilotis afgesloten met glas en glazen bouwstenen, zodat een werkplaats voor auto- en metaaltechniek ontstond. De praktijk- en theorielokalen bevonden zich oorspronkelijk op de verdiepingen daarboven. De kantine en het gymnastieklokaal zijn op de bovenste verdieping geplaatst. Om het gymnastieklokaal voldoende hoog te laten zijn, is het plafond oplopend. Hierdoor steekt het boven de dakrand van het hoofdvolume uit. In een kokervormig volume aan de noordzijde van het gebouw bevindt zich het noodtrappenhuis.

Het gebouw is ontworpen op een stramien van 3,5 meter en is uitgevoerd in schokbeton.
Na een korte periode van onbruik in 1998, waarin het gebouw genomineerd werd voor sloop, is het tegenwoordig opnieuw in gebruik als schoolgebouw. (ARCAM/MB)