AMOLF instituut voor atoom- en molecuulfysica


 
Science Park 104
Middenmeer
Science Park
Amsterdam
Dick van Gameren
Dick van Gameren architecten
FOM Instituut AMOLF
Heijmans IBC
NS/Bus 40, stop Science Park
Dit project is o.m. gepubliceerd in Amsterdamse Architectuur 2009-2010; ARCAM POCKET 23. Klik hier voor meer boeken uit de reeks ’ARCAM POCKET’.
2009-04-01
Bedrijven, Onderwijs

Instituut voor atoom- en molecuulfysica

Het FOM Institute voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) doet fundamenteel natuurkundig onderzoek. Dergelijk onderzoek stelt hoge eisen aan de huisvesting: het gebouw moet ongevoelig zijn voor trillingen en in de laboratoria moet het klimaat perfect beheersbaar zijn. Omdat de oude behuizing in het Science Park in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer niet meer aan de eisen voldeed, is een nieuw onderkomen gerealiseerd.

Het gebouw bestaat uit een glazen doos met een betonnen ombouw. De kern, het hoogste deel van het gebouw, bevat de laboratoriumruimten waar het om te doen was. Omdat dit gedeelte absoluut trillingsvrij moest zijn, is het los van de ombouw apart gefundeerd. Een woud van voor een deel schuin geplaatste palen zorgt voor een rotsvaste verankering. De ombouw is iets lager dan het glazen hoofdvolume en bepaalt het uiterlijk van het gebouw. Grote ramen met stoere omlijstingen zorgen voor een gevel met een abstract kader. De donkere glassoort die is toegepast geeft het gebouw, ondanks de transparantie, een introvert karakter.

De twee zijbeuken met kantoren en werkplaatsen zijn van het middelste gedeelte gescheiden door twee binnenstraten in de lengterichting van het volume. Deze straten hebben een volle hoogte van twaalf meter waardoor op elke verdieping gemakkelijk grote apparatuur kan worden gebruikt. Dwars op de binnenstraten zijn op de verdiepingen een aantal loopbruggen geplaatst, waardoor een spel met zichtlijnen en een veelheid van mogelijke routes ontstaan.

De entree, aan de achterzijde van het gebouw, zorgt voor een onderbreking van het hoofdvolume en beslaat, net als deze binnenstraten, de volle hoogte. Hier heeft de binnenruimte het karakter van één groot atrium. De sociale functie hiervan wordt bevestigd door de centrale trap, die op de tweede verdieping uitkomt bij het hart van het gebouw, de kantine. (ARCAM)