Annie M.G. Schmidt Huis (Silo Zeeburgereiland)


 
Zeeburgereiland
Amsterdam
Arons en Gelauff architecten
ThisisJane Interieurontwerp
AM, De Alliantie, Stichting Annie M.G. Schmidt Huis
Cultuur
 

Spectaculair museum in silo’s

Het Zeeburgereiland ontstond in zijn huidige vorm begin vorige eeuw door de storting van slib uit het IJ en het Oostelijk Havengebied. Tot in de jaren vijftig was het een afgelegen en ontoegankelijk gebied, dat onder meer dienst deed als militair oefenterrein en basis voor watervliegtuigen.

Met de ingebruikname van de Amsterdamse Brug en Schellingwouderbrug in 1957 werd het eiland verbonden met het vasteland. Er vestigden zich enkele bedrijven in het gebied, en in de jaren tachtig werd er een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. In 1996 is de Piet Heintunnel geopend, de verbinding tussen het Oostelijk Havengebied en de Ringweg A10 op het Zeeburgereiland.

Nadat in 2006 de taken van de waterzuivering door een nieuwe installatie in het Westelijk Havengebied werden overgenomen konden de oude utiliteitsgebouwen worden gesloopt. De gistingtanks en twee slibvijzelgemalen werden ‘uit nostalgisch oogpunt’ gespaard. Projectbureau IJburg schreef een prijsvraag uit voor een herbestemming van de silo’s, die in 2009 werd gewonnen door het Annie M.G. Schmidt huis. Volgens dit winnende plan zou één van de silo’s worden gebruikt voor een presentatie over het leven van de schrijfster. Op het dak was een spectaculaire kinderspeeltuin voorzien. De andere silo’s zouden onderdak bieden aan restaurant Praq, tentoonstellingsruimten, een theater en een bioscoopzaal.

Bijzonder aan het plan is dat het voorziet in een verhoging van de silo’s van 23 naar 38 meter, waarbij de bovenste etages worden opengewerkt. Vanaf hier, zo stelden de ontwerpers zich voor, zullen de bezoekers uitzicht hebben op de stad en bouwontwikkelingen in de directe omgeving. Destijds bestond nog de verwachting dat het Zeeburgereiland in korte tijd zou worden ontwikkeld tot een woongebied met 5500 woningen, en dat de silo’s de culturele spil van het eiland zouden worden. Door stagnatie van de bouwactiviteit, voortvloeiend uit de financiële crisis van 2008, werd deze verwachting gelogenstraft. Het project is op moment van schrijven (februari, 2013) ‘on-hold’ gezet, het is onzeker of er op korte termijn weer beweging in komt. (ARCAM)