ARCAM gedenkt Ab Oskam


Veel moois kan gezegd worden over het belang van de op 23 december jl. overleden Ab Oskam voor de stedebouw, in het bijzonder die van Amsterdam. Maar bij ARCAM willen wij ons daarbij vooral de warme en betrokken persoon blijven herinneren die zich 25 jaar geleden opwierp als voorzitter van de pas opgerichte stichting. Met veel energie, lef en solidariteit heeft hij het instituut indertijd door de eerste vijf jaren van zijn bestaan geloodst en daarna nog vaak met advies terzijde gestaan. Hij mag dan van het toneel zijn verdwenen, vergeten zullen we hem nooit.