Artis Apen- en Vogelhuis


 
Plantage Kerklaan 38-40
Plantagebuurt
Amsterdam
B.J. Ouëndag, bureau Rappange
Natura Artis Magistra
BK Bouw
1910
Groen, Leisure
 

Het huidige vogelhuis van B.J. Ouëndag uit 1910 rust nog altijd op de fundamenten van het eerdere vogelhuis uit 1852 van architect S.A. van Lunteren en behield grotendeels dezelfde opzet. Het eerdere vogelhuis bevatte ook een planten- en reptielenserre en een winterstalling voor de antilopes. In een later stadium werden de planten, reptielen en antilopes elders ondergebracht.

Ook Artis’ apenhuis, net als het vogelhuis naar ontwerp van B.J. Ouëndag, kent een lange historie. Al in 1851 werd het eerste apenhuis gebouwd naar een ontwerp van F. Merkelbach. Net als bij het Vogelhuis vormden ook deze fundamenten de basis voor het ontwerp van Ouëndag. Het oorspronkelijke apenhuis van Merkelbach had op het dak een grote waterbak om ‘in den zomer het branden der zon te beletten’.

Begin twintigste eeuw werden de oude, neogotische verblijven vervangen door gebouwen naar ontwerp van Ouëndag. De architect ontwierp een Apen- en Vogelhuis dat de neogotische verblijven verving door een complex van robuuste ronde dierenverblijven. De verblijven waren van verschillend formaat, waardoor de dieren aanzienlijk meer vrijheid genoten. Bij latere verbouwingen verdwenen die rondingen vanwege aangescherpte voorschriften. Bij de meest recente restauratie door bureau Rappange is geprobeerd die oude sfeer weer terug te brengen. (ARCAM/TB)