Atelier Workspace #28


 
Pieter Holmstraat 28
Steigereiland
IJburg
Amsterdam
Fred Groot
Particuliere opdrachtgever
Jan Frederik Groot
Tram 26
Workspace #28, een case study over informeel bouwen. Fred Groot, Jan Frederik Groot en Anna Abrahams. Uitgeverij rongwrong, Amsterdam
2006
Bedrijven, Voorziening
 

‘Keep it simple’

Voor veel kunstenaars is de huur van een commerciële werkruimte te duur. Om toch over werkruimte te beschikken besloot kunstenaar Fred Groot zijn eigen atelier te bouwen. Voor de haalbaarheid van het ‘zelfbouwen’ was het motto bij het ontwerp: ‘keep it simple’.

Dit motto kwam tot uiting in het feit dat het bouwwerk zo is ontworpen dat het eigenhandig gebouwd kon worden door twee amateurbouwers. Daarbij is uitgegaan van het gebruik van standaard bouwmaterialen en een eenvoudige bouwmethode, geïnspireerd op een traditioneel houtskelet met kolommen en draagbalken.

In Nederland is zelfbouw nog vrij uitzonderlijk. Daarnaast breekt zelfbouw in de regel met “de normen en waarden van de gevestigde orde” op het gebied van de uiterlijke verschijningsvorm. Volgens de bouwers van Workspace #28 hebben projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen “de overheid in een ijzeren greep. Ze verzetten zich tegen zelfbouw omdat die hun activiteit als tussenpersoon overbodig maakt”.

Daarom is workspace #28 ook een statement. De boodschap is dat er ruimte moet zijn voor particulier initiatief; zelfbouw is goedkoper en draagt bij aan een gevarieerd stedelijk landschap dat het werk is van een veelheid aan partijen. (ARCAM)