Blog Fietsen! #4 Meerjarenplan Fiets


Op zaterdag 25 oktober verscheen er een groot artikel in de Volkskrant. Het onderwerp: de toenemende druk op de openbare ruimte in Amsterdam. De thema’s fietsverkeer en toerisme, twee projecten waar Arcam op dit moment mee bezig is, komen in dit artikel samen.

Amsterdamse bewoners en fietsers ergeren zich aan slenterende toeristen die het verschil tussen de fietspaden en trottoirs niet kennen en schreeuwende vakantievierders op bierfietsen. Toeristen schrikken van vloekende en om zich heen slaande fietsers. En voor Bureau Amsterdam Marketing is het voorbeeld van Barcelona, waar afgelopen zomer opstanden ontstonden tegen toeristen en spandoeken het straatbeeld sierden, het schrikbeeld (1). Oftewel, het is onderwerp van gesprek.

volkskrant

In een reeks blogs bespreekt Arcam beide onderwerpen. Deze blog schenkt aandacht aan het groeiende fietsverkeer in Amsterdam en de huidige plannen van de gemeente voor de Amsterdamse fietsinfrastructuur.

Toekomstscenario’s
De gemeente heeft twee scenario’s ontwikkeld voor de verwachte groei van het fietsverkeer in Amsterdam, zoals te zien in het onderstaande figuur. Ze verwachten dat het fietsverkeer gelijk zal blijven of tot 20% zal toenemen. In de plannen voor de fietsinfrastructuur gaan ze daarom uit van een gemiddelde groei van 10%. Wij denken echter dat het fietsverkeer flink zal toenemen, zoals de verwachting in het hoge scenario (2).

groei

© Meerjarenplan Fiets 2012-2016

De groeiende drukte op de fietspaden zal echter niet evenredig over de stad verspreid zijn. Zo verwacht de gemeente dat het fietsverkeer meer zal toenemen van en naar fietsstations, namelijk met 25% en, bijvoorbeeld, het fietsverkeer buiten de ring maar met 5%.

Voor de aanpak zijn de plannen ingedeeld in twee activiteiten, vergelijkbaar met indeling die gemaakt is door de workshop I Bike Amsterdam, zoals beschreven in blog Fietsen! #2. De plannen voor verbetering zijn gerelateerd aan fietsparkeren en snel, veilig en comfortabel fietsen. In het Meerjarenplan Fiets worden de investeringen ook opgedeeld in deze twee activiteiten. In het figuur hieronder (klik op de afbeelding om te vergroten) staan de investeringen in miljoenen euro’s tot 2040. Maar investeringen in het fietsnetwerk komen ook uit andere fondsen van de gemeente (2).

investeringen fiets

© Meerjarenplan Fiets 2012-2016

Fietsparkeerplekken
De plannen voor het fietsparkeren focussen zich op een paar gebieden. De gemeente heeft ingeschat dat tot 2020 nog ongeveer 38.000 nieuwe fietsparkeerplekken nodig zijn. In het figuur hieronder is te zien wat de ingeschatte vraag naar fietsparkeerplekken is op verschillende plekken in Amsterdam. De stations zijn in het groen aangegeven, andere openbare plekken zijn rood. Ongeveer 26.000 plekken zijn rond treinstations gepland. Daarnaast zijn nog 7000 op andere OV knooppunten en drukke plekken in de stad bedacht. Bovendien moeten nog ongeveer 5000 fietsparkeerplekken in woongebieden geplaatst worden. Na 2020 moeten er volgens de gemeente nog eens 80.000 plekken in de woongebieden bij komen (2).

vraag

© Meerjarenplan Fiets 2012-2016

Centraal Station heeft in de plannen van de gemeente de hoogste prioriteit. De gemeente wil zorgen voor 14.000 fietsparkeerplekken rondom het Centraal Station. Ook rondom Station Zuid wordt gekeken naar mogelijkheden voor meer fietsparkeerplekken. Daar zou het gaan om ongeveer 4900 nieuwe plekken. Bij beide stations zal het vooral gaan om overdekte, bewaakte fietsenstallingen. Rondom de andere stations ligt de verwachte vraag een stuk lager en zullen de fietsparkeerplekken in de openbare ruimte geplaatst worden.

Op drukke plekken in de stad zoals het Leidseplein en de geplande Rode Loper, inclusief de Noord-Zuidlijn stations, worden in totaal 4500 nieuwe fietsparkeerplekken gepland. Maar de focus van het beleid zal in deze gebieden meer liggen op handhaving. Volgens de gemeente staat ongeveer 19% van de fietsen in de binnenstad langer dan een week geparkeerd. Gezien de beperkte ruimte in de binnenstad, is deze periode te lang en zal hierop dus strenger worden gecontroleerd. Daarnaast liggen er nog plannen voor 2500 nieuwe goedkope fietsparkeerplekken, zoals fietsenrekken en fietsvakken, in de woongebieden van Amsterdam (2).

Fietsparkeren is de afgelopen tijd ook veel in discussie. Afgelopen donderdag 23 oktober organiseerde Erfgoedvereniging Heemschut bijvoorbeeld een discussie met beleidsmakers, deskundigen, bestuurders en publiek. Zij gingen op zoek naar oplossingen die passen bij het straatbeeld van de historische stad en die de leefbaarheid in het drukke centrum vergroten (3).

Fietsnetwerk
Om het fietsen door Amsterdam sneller, comfortabeler en veiliger te maken, is het Plusnet Fiets opgesteld. Plusnetten zijn routes waar één voertuig prioriteit krijgt boven andere voertuigen. Dit is echter een lange termijn plan: op de korte termijn focust de gemeente op de drukste routes van Amsterdam, zoals weergegeven in het figuur hieronder (2).

drukste fietsroutes

© Meerjarenplan Fiets 2012-2016

De fietspaden om deze routes zullen rood geasfalteerd worden en waar mogelijk verbreed. De gemeente verwacht dat hierdoor deze routes ook veiliger zullen worden. Dit is een belangrijk doel, want nu gebeuren nog 33% van de ongelukken op deze drukke routes. Verder wordt geïnvesteerd in enkele ontbrekende schakels tussen fietsroutes in Amsterdam. Dit zijn ontbrekende routes tussen drukke fietspaden, waardoor fietsers nu nog om moeten fietsen. Door deze schakels aan te leggen, zouden drukke fietspaden worden ontlast en daardoor een veiligere fietsinfrastructuur ontstaan (2).

Focus op bestaande infrastructuur
Kortom, waar tekort aan fietsparkeerplekken zijn, worden er meer gebouwd en waar de fietspaden druk zijn, worden ze opvallender en eventueel breder gemaakt. In het lange termijnplan voor de Plusnetten wordt meer balans aangebracht tussen de openbare ruimte en de verschillende vervoersmiddelen, zoals weergegeven op deze interactieve kaart. De plusnetten zullen ingezet worden bij beslissingen in de toekomstige herinrichting van openbare ruimte (4). Deze vormen dus nog geen concrete, harde plannen. Voorlopig zullen we het dus nog met de huidige infrastructuur moeten doen.

logo

(1) De Volkskrant, 25-10-2014
(2) Gemeente Amsterdam, 2012: Meerjarenplan Fiets 2012-2016
(3) Erfgoedvereniging Heemschut, 2014
(4) Gemeente Amsterdam, 2013 : Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030


Gerelateerd

Blog Fietsen! #5 Fietslab 8-12 december

Blog : Nieuws

Deze week, van 8 tot 12 december, organiseert Arcam het Fietslab. In een aantal blogs hebben we het fietsgebruik in Amsterdam...

Stadshotels #5 Het hotelbeleid

Blog : Dossiers : Nieuws

Dit keer wordt aandacht besteed aan het hotelbeleid: het kader waarbinnen het nieuwe project van Arcam valt.

Stadshotels #4 Marketing Amsterdam

Blog : Nieuws

De stad Amsterdam, de stadsdelen en de verschillende gebieden in de Metropoolregio worden in de markt gezet en gepromoot...

Fietsen! #3 en Stadshotels #3: In het nieuws

Blog : Nieuws

BLOG - Een greep uit de nieuwsberichten van afgelopen tijd omtrent verkeer en toerisme.

Fietsen! #2 Summer School Thinking City: I Bike Amsterdam

Blog : Nieuws

BLOG - Een overzicht van de conclusies van de workshop I Bike Amsterdam, tijdens de Summer School Thinking City.

Stadshotels #2: De gasten van Amsterdam

Blog : Nieuws

BLOG - Het aantal bezoekers stijgt en dat legt een steeds grotere druk op het gebruik van de openbare...

Fietsen! #1

Blog : Nieuws

BLOG - De fiets is meest populair, want goedkoop en snel. Maar het Amsterdamse fietsnet lijkt het gebruik, vooral...

Stadshotels #1

Blog : Nieuws

BLOG - Ruimtelijke ontwikkelingen worden vaak gelegitimeerd door cijfers. Arcam onderzoekt dit najaar twee aspecten...

Goochelen met data

Blog : Dossiers : Nieuws

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad worden vaak gelegitimeerd door cijfers. In meerdere projecten wil Arcam een breed publiek bewust...


Verwant

Public Space – serie meetups

In een nieuwe serie van Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Architectuurcentrum Amsterdam en ECF nemen we de openbare ruimte...

Een duurzaam Centrumeiland IJburg

Centrumeiland update – april 2016 Architectuurcentrum Amsterdam heeft in 2014 de prijsvraag ‘Stad in Zicht’ georganiseerd waar (toekomstige) bewoners ideeën...

100 jaar inspiratie

De invloed van de Amsterdamse School op het hedendaagse bouwen  In 2016 vieren we 100 jaar Amsterdamse School. De...

Winterlezing 2016 #5: Het Westerpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #4: Van Woustraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #3: Het Vondelpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #2: Weesperstraat en Wibautstraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #1: De Dam

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezingen 2016 | Openbare ruimte in Amsterdam

Openbare ruimte in Amsterdam: Twee parken, twee pleinen en twee straten Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015...

Hoofddorpplein

Joan Melchior van der Mey

Hoofddorpplein

Presentatie scenario’s Stad in Zicht

Bouwstenen voor IJburg Het landmaken van Centrumeiland is in volle gang en de verdere ontwikkeling van IJburg komt weer...

Fietslab

Hoe kunnen stadsstraten ogen wanneer het flexibele karakter van de fietser de basis vormt voor ruimtelijk ontwerp? Om antwoorden...

Stad in Zicht op IJburg Festival

Op zondag 17 augustus van 12.00 tot 18.00 uur is het eiland te vinden op Spektakel op IJburg.

Lezing Smart Cities

The central theme of this evening will be ‘Sustainable Growth in the City‘. Maarten Hajer will talk about the...

Expositie Stad in Zicht

Op zaterdag 21 juni werd de tentoonstelling ‘Stad in Zicht’ geopend met de eerste verzameling plannen. Het was erg...

Architectuurkaart Amsterdam-Noord

Historisch en ook architectonisch gezien is Amsterdam-Noord een uniek deel van Amsterdam. Van negentiende-eeuwse dijkhuizen, tuindorpen, industriële bouwwerken op...