Blok 22a+b (gedeelte)


 
IJburglaan
Haveneiland West, IJburg
Amsterdam
Wilma Kingma, Arnout van Mameren
Atelier Kingma & Van Mameren
Amvest, Blauwhoed, PWV Wonen, de Alliantie, Eurowoningen
Florie en Van de Heuvel BV
Tram 26, halte Diemerparklaan
Architectuurkaart IJburg 2013
2003
Wonen
 

Woonblok met eengezinswoningen en appartementen

Dit bouwblok met eengezinswoningen en appartementen ligt als een strook tussen de brede en statige IJburglaan aan de ene, en de oevers van de zogenaamde Groene Corridor aan de andere kant. De laan en de corridor zijn beide van grote invloed geweest op het plan. In het blok komt ook tot uitdrukking dat de korte westzijde aan een ontsluitingsroute ligt, terwijl de korte oostzijde slechts grenst aan een besloten pleintje zonder doorgaand verkeer.

Het karakter van de IJburglaan vroeg om een forse gevelhoogte. Vandaar dat de eengezinswoningen hier vier woonlagen hebben gekregen. De totale bouwhoogte bedraagt meer dan de som van de bouwlagen, omdat het blok op twee verdiept aangelegde parkeergarages is gebouwd.

De zachte oevers aan de zuidzijde, die privégebied zijn, vragen om een maximaal contact tussen woning en water. Daartoe is het hoogteverschil tussen beide verkleind door de parkeergarage iets dieper en het tuinniveau juist iets hoger aan te leggen dan in de uitgangspunten voor het ontwerp was voorzien. Het resultaat is dat men vanuit de tuin zicht heeft op het terras, dat bovenop de parkeergarage is aangelegd.

De doorsnede van de eengezinswoningen vormde de basis voor de blokindeling. De op de koppen van de blokken gelegen appartementen zijn daarentegen benut als accenten. Door hun grotere volume kunnen ze richitng geven aan de bouwmassa. Zo geeft het westelijke appartementengebouw een verticaal en het oostelijke een horizontaal accent. De gevel van de eengezinswoningen werkt verticaal en de individuele woningen zijn afleesbaar. (OGA)