Borneohof


 
Borneostraat 31-37, Javaplein 6-12, Madurastraat 104-136
Indische Buurt
Amsterdam
Peter Geusebroek
Geusebroek Stefanova Architectenbureau
De Alliantie, Stadsdeel Zeeburg, OBA-bibliotheek
J.M. Deurwaarder Bouwbedrijf
Tram 14, stop Javaplein
Dit project is o.m. gepubliceerd in Amsterdamse Architectuur 2011-2012; ARCAM POCKET 25. Klik hier voor meer boeken uit de reeks ’ARCAM POCKET’.
2008-09-01
2011
Wonen
 

Woonblok aan het Javaplein

Sinds 2006 is in de vroeg 20e-eeuwse Indische buurt een vernieuwingsoperatie gaande, waarbij een aantal in slechte staat verkerende bouwblokken worden gesloopt of gerenoveerd. Als onderdeel daarvan is het hart van de buurt, het Javaplein, nieuw leven ingeblazen met de komst van de Borneohof.

Het oorspronkelijke Borneoblok is gesloopt om plaats te maken voor grotere woningen en commerciële ruimtes. Op en rondom het plein is ruimte gemaakt door de bouw van een ondergrondse parkeergarage van twee lagen. De omliggende straten en het plein zijn vrijgemaakt van parkeerplekken en autoluw. De sociaal-culturele voorzieningen (o.a. bibliotheek en café) in de plint versterken de centrumfunctie.

Aan drie zijden volgt de nieuwbouw de rooilijn van de oude bebouwing. De rijk gedecoreerde gevels zijn geïnspireerd op de oorspronkelijke architectuur van architect A.W. Weissman en sluiten aan bij de bestaande bebouwing. Het vierde geveldeel – het pleingebouw met arcade en toren – is meer autonoom en domineert het plein door zijn monumentaliteit en hoogte. De toren gaat bovendien een dialoog aan met een andere toren op het plein, namelijk die van het nabij gelegen voormalige badhuis.
Vier grote poorten bieden toegang tot de binnenhoven waaraan de 67 woningen zijn gegroepeerd. Door de hoge entrees zijn de hoven zichtbaar vanaf de straat en omgekeerd is het levendige plein zichtbaar vanuit de binnentuin. In twee poorten is door Piet Hein Eek een kunstwerk gerealiseerd met een verzameling oude deuren die overbleef na sloop van het Borneoblok. In hun nieuwe functie dragen de oude deuren bij aan de behaaglijkheid van de Borneohof. (ARCAM)