Bouwen uit de Beurs


De maquettes van een nog zeer jonge generatie, namelijk kinderen van zeven tot twaalf jaar die hebben deelgenomen aan de workshop Bouwen in de Beurs, vormden een presentatie bij ARCAM.
Zie voor meer informatie: www.bouwenindebeurs.nl