BRAK ‘Water uit zee dragen’


In het kader van de manifestatie BRAK installeerde SWAMPS een tijdelijke, zilte proefboerderij op een ponton in het zoete water van het Amsterdamse IJ achter het gebouw van ARCAM. De groentes zoals zeekraal, lamsoor, zeesla, snijbiet en mosselbank werden voorgekweekt en geplant door Universiteit Wageningen. Aan de rand van de ‘akker’ stond een buitenproportionele ‘visverschrikker’ die ’s avonds als een vuurtoren licht gaf. De sculptuur had het karakter van een onderzeese vogelverschrikker. Het geheel moest de sfeer van een laboratorium als altaar uitstralen. Hiermee werd een licht ironisch commentaar gegeven op de moeizame verhouding van de mens met de natuur en diende als uithangbord voor de tentoonstelling. De rijpe zilte gewassen werden uiteindelijk verwerkt in een feestelijk menu dat tijdens het Oogstfeest op 25 augustus 2011 op de kade aan het IJ werd geserveerd.

In BRAK werden vanuit verschillende invalshoeken de gevolgen én kansen van de verzilting belicht. Er werd getoond hoe onze verhouding tot de natuur en onze omgeving verandert en dat dit op zich geen probleem hoeft te zijn: de oplossing wordt vaak door de natuur zelf aangereikt. De Universiteit van Wageningen doet al geruime tijd onderzoek naar de mogelijkheden van zilte landbouw. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het landschap, de agrarische sector, onze eetcultuur en de samenleving.

De werkzaamheden zijn op de voet te volgen via www.swamps-brak.blogspot.com.