Bredero College


 
Meeuwenlaan 132
IJplein/Vogelbuurt
Amsterdam
Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek
Van Gameren Mastenbroek Architecten
Stadsdeel Amsterdam-Noord
J.P. van Eesteren BV
Voor meer informatie over het schoolrestaurant, zie www.brederocollege.nl/algemeen.
2007
2000
Onderwijs
 

Het Bredero College is gevestigd in een markant schoolgebouw uit de dertiger jaren. Toen er eind jaren ’60 plannen voor uitbreiding gemaakt werden, stonden allerlei voorschriften en budgettaire beperkingen de realisatie in de weg.

Dertig jaar later is uiteindelijk een manier gevonden om een einde te maken aan het ruimtegebrek. Hierbij werd niet alleen gedacht aan een fysieke uitbreiding, maar ook aan het verhelpen van de achtergebleven reputatie van de school. De lage bijbouw is in de rooilijn van de school geplaatst en loopt door tot de hoek van de Meeuwenlaan om daar een kromming richting de Zamenhofstraat te maken. Hierdoor ontstaat een driehoekig binnenplein.
In de nieuwbouw bevinden zich de kookafdeling, restaurant ‘Étoile du Nord’ en de gymzalen. Langs de weg wordt het gebouw gekenmerkt door lichte glazen gevels waarmee een open uitstraling en meer binding met de omgeving wordt bewerkstelligd. Met grote letters staat de naam van de school op de gevel van de laagbouw waardoor de school meteen in het oog springt.
Het dak van de nieuwbouw is in gebruik genomen als entreezone en fungeert tegelijkertijd als voetbalveld. De school zou een verdergaande connectie met de omgeving aan kunnen gaan door, in de lijn van de nabijgelegen volkstuintjes, op een deel van het dak een groentetuin voor de kookafdeling aan te leggen. Het schoolrestaurant serveert voor geïnteresseerden overigens op maandagavond drie- en viergangenmenu’s. (ARCAM/RS)