Building India – Indian Visions Dutch Methods


De tentoonstelling ‘Building India’ (ARCAM, november 2008) reisde sinds maart 2009 door India en was onder andere te zien op J.J. College of Architecture in Mumbai. De opening ging gepaard met een paneldiscussie over de toekomst van India.
Uitgangspunt van de reizende expositie ‘Building India’ is het idee dat de Nederlandse ontwerptraditie, die zich kenmerkt door een fundamenteel en integraal toekomstdenken, een waardevolle bijdrage kan leveren aan het oplossen van ruimtelijke vraagstukken in India. Voor Building India werden vijf Indiase architecten uit vijf grote Indiase steden uitgenodigd om vanuit de Nederlandse benadering ontwerponderzoek te doen naar actuele ruimtelijke vraagstukken in hun stad. Het contact dat ARCAM opdeed met het Indiase netwerk heeft geresulteerd in rondreizende expositie langs Chandigarh, Delhi, Ahmedabad, Kolkata, Chennai, Bangalore, Goa en Mumbai. Op iedere locatie werd steeds bij de opening van de expositie een debat georganiseerd met studenten en betrokken professionals uit het veld. Klik hier voor een impressie van de expositie op tournee. En zie voor meer informatie over onze Indiase counterpart: www.archforhumanity.blogspot.com.