Blog


Architectonisch herijken #7: Superstructures

Zelfs met de beste bedoelingen is een grid directief en vatbaar voor uitsluiting. Dus hoe zit het nou met het claimen van de openbare ruimte voor terrassen?


Architectonisch herijken #6: De architect in doktersjas

De architect positioneert zich graag als genezer. Architectonisch herijken #6: de architect in doktersjas.


Architectonisch herijken #5 | Verhoudingen

Maat, schaal en correlatie zijn in alle kunstdisciplines belangrijk. Deel #5 in de serie Architectonisch herijken: Verhoudingen.


Architectonisch herijken #4 – Zintuiglijk ontwerpen 

Architectonisch herijken #4 duikt in de kunst van het zintuiglijk ontwerpen. 


Architectonisch herijken #3 – Routing versus Dérive

In de nieuwe anderhalvemetersamenleving komen twee architectonische concepten bovendrijven die buitengewoon nuttig zijn.


Architectonisch herijken #2 – Publiek domein

Hoe kijken we naar het publieke domein nu het zijn identiteit – mensen, ontmoeting en winkels – tijdelijk ziet verdwijnen?


Architectonisch herijken #1 – Thuis

De komende weken zal ARCAM – werkend vanuit huis – de nieuwe wereld nader gaan verkennen.


Blog: Ruimte maken, ruimte laten

Nieuwe blog waarin Mirjam IJsseling haar gedachtes deelt over thema’s en onderwerpen die bij Architectuurcentrum Amsterdam voorbij komen.


In gesprek met Afaina de Jong over The Building Speaks

Maak kennis met architect Afaina de Jong, samen met haar studio AFAIRAI onderzoeker en maker van de tentoonstelling ‘The Building Speaks’, tot en met 22 november te zien bij Arcam. In deze tentoonstelling onderzoekt zij de architectonische ontwikkeling van de Oude Kerk en de mogelijkheden van dit monumentale pand voor de toekomst. Hoe is deze tentoonstelling ontstaan? […]


IJburg heeft nieuw Baken

Op 4 september werd Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg heeft daarmee een nieuw landmark gekregen in de vorm van een stompe toren. Het Baken van IJburg, naar het ontwerp van Studio Valkenier, vertaalt 151 ontwerpvoorstellen voor de toekomst van het Centrumeiland. Met een boot vertrok Arcam samen met Studio […]


Arcam Fietslab – to be continued!

Het Arcam Fietslab is afgerond met een nieuwe denkrichting voor de integrale verkeersaanpak. Een vervolglab is in de maak!


Blog Fietsen! #5 Fietslab 8-12 december

Deze week, van 8 tot 12 december, organiseert Arcam het Fietslab. In een aantal blogs hebben we het fietsgebruik in Amsterdam belicht. Volgens the Copenhagenize index, die het fietsklimaat in steden onderzoekt en rangschikt, staat Amsterdam al jaren op nummer 1. Maar in realiteit worden een tal van problemen geïdentificeerd op de Amsterdamse fietspaden. De deelnemers van […]


Stadshotels #5 Het hotelbeleid

Dit keer wordt aandacht besteed aan het hotelbeleid: het kader waarbinnen het nieuwe project van Arcam valt.


Blog Fietsen! #4 Meerjarenplan Fiets

Nieuwe blog over de gemeentelijke toekomstplannen voor de fietsinfrastructuur van Amsterdam.


Stadshotels #4 Marketing Amsterdam

De stad Amsterdam, de stadsdelen en de verschillende gebieden in de Metropoolregio worden in de markt gezet en gepromoot als een product om toeristen te trekken. Want de ambities omtrent toerisme liggen hoog.