Blog


Goochelen met data

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad worden vaak gelegitimeerd door cijfers. In meerdere projecten wil Arcam een breed publiek bewust maken op welke wijze statistieken aan de basis liggen van belangrijke beslissingen. Om mee te beginnen: het fietsen in Amsterdam en de transformatie van Amsterdamse monumenten naar stadshotels. Met deze twee thema’s wordt aangehaakt bij actuele […]