Discussies


Slotdebat: wonen en werken in de stad

Als afsluiting van een drietal ontwerplabs waarin de woon-werkcultuur in Zuidas onder de loep is genomen, organiseert Architectuurcentrum Amsterdam een debat op vrijdagmiddag 26 februari. Het slotdebat vindt plaats in Infinity, het voormalig hoofdkantoor van ING aan de A10. Centraal in het debat staat de vraag hoe we wonen en werken samen kunnen brengen in […]


Learning from City Hotels

Vakbijeenkomst waarin de toekomst en de mogelijkheden van het fenomeen ‘stadshotel’ worden belicht.


Symposium Bouwen voor Biodiversiteit

Speciaal voor deskundigen uit alle lagen van de bouwkolom vindt op woensdagmiddag 9 september a.s. het symposium ‘Bouwen voor Biodiversiteit’ plaats. Tijdens dit symposium onderzoeken wij hoe we op verschillende momenten in het bouwproces slimme en duurzame keuzes kunnen maken om de biodiversiteit te vergroten. Tickets zijn te koop in onze webshop. Roadmap Het beoogde […]


Gesprek over IJburg – VINEXmensen

Op donderdag 19 maart organiseert Arcam in samenwerking met het INTI een gesprek over de wijk IJburg. IJburg staat in de Ruimtelijke Ordening te boek als een Vinexlocatie, maar is met nadruk vormgegeven en ingericht als een wijk met een groot stedelijk karakter. Met bewoners, plannenmakers en gebruikers gaan we in op de vraag of […]


Huis en Haven debatavond #3 – Natuur maakt de stad

Een avond over transformatiegebieden, op zoek naar de juiste verhoudingen tussen wonen en werken en natuur en stad.


Huis en Haven naar het theater: Rabot 4-358 in Frascati

Een theatervoorstelling over de ontwikkeling van de wijk Rabot, in Gent, door Simon Allemeersch.


Huis en haven debatavond: Land B.V.

Oostenburg versus Strand East: eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkeling.
Maandag 20 oktober, 20.00u. Aanmelden: arcam@arcam.nl.


BNA kring café: Wouter Valkenier

Thema: Spontaniteit en ambachtelijke imperfectie. Context mapping, co‑creatie en buurtprogrammering.


Huis en Haven debatavond – Op zoek naar de airbnb van de energie

Gebieden in transitie: de Buiksloterham en het Centrumeiland worden aan elkaar gespiegeld.


Lezing- en debatreeks Huis en Haven: transformatiegebieden in Amsterdam

Oostenburg, de Cruquius, het Centrumeiland, Buiksloterham en Osdorp.


Rondetafelgesprek biodiversiteit Cruquiusgebied

Als een eerste oriëntatie op het programma Ecoëxistentie / Bouwen voor biodiversiteit vond op 22 mei 2014 het Rondetafelgesprek Cruquiusgebied plaats. Doel van deze bijeenkomst was om te onderzoeken of er draagvlak bestaat voor natuurinclusief bouwen en beheren in het Cruquiusgebied. De uitkomst was ronduit positief. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau wil de gemeente Amsterdam […]


Lina Bo Bardi: Together

Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling Lina Bo Bardi: Together organiseerde Arcam een rondetafelgesprek over de relevantie van de nalatenschap van Lina Bo Bardi voor de huidige beroepspraktijk. De tentoonstellingsmakers gingen hierover in gesprek met Nederlandse architecten. Het gesprek werd gemodereerd door Michiel van Iersel. Opening op donderdag 17 april 2014 15.30 – 19.00 in […]


Verkiezingsdebat

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht organiseren ARCAM en BNA Kring Amsterdam een 'Lagerhuis-debat' waarin de specialisten van de vijf grootste partijen in Amsterdam worden uitgedaagd te reageren op de meest prangende ruimtelijke onderwerpen voor de komende vier jaar. Een must voor eenieder die zijn stem wil baseren op de diverse politieke standpunten die hierover worden […]


Toekomst Marineterrein: Rond de tafel

De reeks gesprekken over de toekomst van het Marine-terrein werd in 2014 voortgezet. Met de recent getekende overeenkomst voor herontwikkeling van het gebied als nieuwe input namen drie betrokkenen het initiatief tot een openbaar gesprek – natuurlijk in aanwezigheid van programmadirecteur Liesbeth Jansen. Marineterrein prikkelt de fantasie Het Marineterrein is al dertig jaar een gewild […]


Slotbijeenkomst Van Poort tot Poort

Van Poort tot Poort is een door ARCAM en het ABC Architectuurcentrum Haarlem geïnitieerde manifestatie, die de as Amsterdam – Haarlem, tussen Haarlemmer- en Amsterdamse Poort, tot onderwerp heeft. De manifestatie is op 3 december 2013 afgesloten bij het ABC in Haarlem. Op deze laatste bijeenkomst werden met name toekomstbeelden voor het Haarlemse deel van […]