Discussies


Slotbijeenkomst Van Poort tot Poort

Van Poort tot Poort is een door ARCAM en het ABC Architectuurcentrum Haarlem geïnitieerde manifestatie, die de as Amsterdam – Haarlem, tussen Haarlemmer- en Amsterdamse Poort, tot onderwerp heeft. De manifestatie wordt op 3 december a.s. afgesloten bij het ABC in Haarlem. Op deze laatste bijeenkomst worden met name toekomstbeelden voor het Haarlemse deel van […]


Marineterrein: eerste rondetafelgesprek

Maandag 25 november 2013 vond bij ARCAM een rondetafelgesprek plaats. Dit gesprek is het eerste in een reeks die wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling NIEUWE PERSPECTIEVEN / NEW PERSPECTIVES – Marineterrein, Yale en het Oosterdok (op dat moment bij ARCAM te zien). Onderwerp van gesprek is de toekomst van het terrein, dat […]


Marineterrein: eerste rondetafelgesprek

Maandag 25 november vond bij ARCAM een rondetafelgesprek plaats. Dit gesprek is het eerste in een reeks die wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling NIEUWE PERSPECTIEVEN / NEW PERSPECTIVES – Marineterrein, Yale en het Oosterdok (op dit moment bij ARCAM te zien). Onderwerp van gesprek was de toekomst van het terrein, dat nu […]


Stromen en Verblijven – een open en openbaar gesprek

Recent verscheen de publicatie ‘Stromen en verblijven. Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte.’ Daarin wordt duidelijk dat twee belangrijke vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, nogal verschillende uitgangspunten hebben die vaak loodrecht op elkaar staan. Een goede samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen is echter noodzakelijk voor een optimaal integraal ontwerp. In een open en […]


Sloterdijk: van enclave naar knooppunt

Over stadsrand én regionaal centrum – vervolg van het project ‘Van Poort tot Poort’ In het kader van de manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’, een gezamenlijk initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM met als onderwerp de as Haarlem-Amsterdam, vond op 7 november een debat plaats op Amsterdam Sloterdijk. Het programma bestond uit een […]


Halverwege de twee poorten

Een middag in Halfweg Vervolg project 'Van Poort tot Poort' Dit najaar werd de manifestatie 'VAN POORT TOT POORT', een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM met als onderwerp de as Haarlem-Amsterdam, voortgezet. Om te beginnen met een middag in Halfweg op woensdag 11 september. Programma: 14.00 uur: ontvangst bij Sugar City door […]


Een middag in Halfweg

Vervolg project ‘Van Poort tot Poort’ De manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’, een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM met als onderwerp de as Haarlem Amsterdam, werd voortgezet met een middag in Halfweg op woensdag 11 september. Na een ontvangst bij Sugar City door Luigi Prins (Cobraspen Vastgoed Ontwikkeling) volgde een ontvangst in […]


Debat & finissage SWEETS

Vrijdag 20 september vond de slotbijeenkomst plaats van het project SWEETS. Tijdens lezingen werden de uitkomsten van de in de zomer georganiseerde workshops getoond en besproken. Onder leiding van space&matter en Beate Labuhn studeerde studenten op de herbestemming van kleinschalig vastgoed. De workshops gingen vooral in op de verschillende visies op herbestemming. Hoe ziet een […]


Symposium Learning from the Seventies

Tijdens een volle en levendige bijeenkomst die de TU Eindhoven bij ARCAM organiseerde, bediscussieerden stadsvernieuwingsarchitecten van toen en nu onderwerpen als inspraak, context en het publieke domein. Met: Paul de Leij, Cees Nagelkerke, Arne van Herk, Gus Tielens, Bastiaan Jongerius en Tom Frantzen. Moderator: Bernard Colenbrander. Die avond werd tevens de expositie ‘Learning from the […]


Van Poort tot Poort: Oostpoort, entree van Haarlem?

Met de Fly-Over, de ontwikkeling rond Oostpoort en de discussie over het opengraven van de Amsterdamsevaart werkt Haarlem aan haar oostelijke entree. Net buiten de stad, in de ‘groene buffer’, wordt een nieuw bedrijventerrein gebouwd. Welk effecten hebben deze ingrepen op het gebied? Hoe wordt de entreefunctie beïnvloed? Hierover werd op 28 mei gediscussieerd, mét […]


Kick-Off Van Poort tot Poort: Van Amsterdam naar Haarlem

De as Amsterdam-Haarlem is in historisch en actueel opzicht een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen de historische, toen innovatieve verbindingen (de eerste Hollandse trekvaart, het oudste personenspoor). Nog steeds wordt hier gepionierd: met duurzame woningbouw, infrastructuur, waterhuishouding, natuur en bedrijventerreinen. Wat betekent deze as voor Amsterdam, Haarlem en de Metropoolregio? Kan de […]


Ruimte voor de Tussenmaat

Klik HIER om de bijeenkomst terug te kijken op video! Klik HIER om het verslag van de Themamiddag te lezen! Op vrijdag 8 maart vanaf 14.00 uur organiseerden de Gemeente Amsterdam (team Zelfbouw), het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ARCAM een themabijeenkomst over de tussenmaat. In een compact middagprogramma werden de kernpunten gepresenteerd uit het onderzoek […]


HOT SPOT +, laatste Oosterdok-debat

Cultuurcluster Oosterdok is nog niet af. Een aantal locaties schreeuwt om invulling. Tijd voor een publiek gesprek over wat in de nabije toekomst kan worden verwacht van nieuwe ontwikkelingen en van het programmeren van het gebied. Na een muzikale opening werd de status geduid van de (her)ontwikkeling van: Marineterrein en Openbare ruimte (door ARCAM, Maarten […]


Stromen

Volgeboekt, openbaar gesprek in het Hilton Doubletree Hotel, over de verkeersstromen door en langs het Oosterdok – voetgangers, fietsers, boten, OV en auto’s – en hun toekomstige routes. Wat betekent het afsluiten van het Stationsplein voor de verkeerssituatie ten oosten ervan? Hoe functioneren de Oostertoegang en de Oosterdok Parking? Wat kan worden verwacht ten aanzien […]


Driving competitiveness in the North Wing

Vereniging Deltametropool nodigt alle belangstellenden uit voor de presentatie van de adviezen over het Rijk-Regioprogramma Amsterdam − Almere − Markermeer (RRAAM) door de London School of Economics, het College van Rijksadviseurs en het Maatschappelijk Proces RRAAM-werk. Presentatie van drie RRAAM adviezen De LSE heeft, met een internationaal panel van experts, de bestaande plannen en alternatieven […]