Educatie


Informatie voor docenten

Architectuur- en omgevingseducatie kan goed geïntegreerd worden in de vakken beeldend/erfgoed, aardrijkskunde en/of geschiedenis. Architectuurcentrum Amsterdam biedt programma’s voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs.


Bekijk je Wijk

Een programma voor het voortgezet onderwijs over de wijk. Leerlingen wandelen door de wijk en ontwerpen voor de eigen omgeving.


Goed Gevormd

Hoe komt een architect of vormgever op zijn ideeën? Hoe ontstaat een vorm? Al wandelend en schetsend leren leerlingen over het ontstaan van vormen.


Amsterdam aan je voeten

Waar komt de naam Amsterdam vandaan? Kan je aan gebouwen hun geschiedenis aflezen? ‘Amsterdam aan je Voeten’ belicht de ontwikkeling van Amsterdam aan de hand van architectuur.


Brugwachtershuisjes

Verzin een nieuwe functie voor de brugwachtershuisjes in Amsterdam!


Skyline – vormen van de stad

Laat je inspireren door de vormen van de stad!


Mooi bewaard

Leerlingen doen onderzoek naar Amsterdamse musea en de geschiedenis van hun gebouw. Een project dat u zelfstandig met uw leerlingen kunt uitvoeren.


Groeistad

Architectuurcentrum Amsterdam werkt aan het project Groeistad; een nieuw digitaal platform voor in de klas. Groeistad is voor groep drie tot en met acht. Met Groeistad verkennen de leerlingen hun eigen omgeving met behulp van moderne media en letterlijk te voet.