Exposities


SWEETS – architectonische juweeltjes

De tentoonstelling SWEETS gaat over Amsterdamse brugwachtershuisjes en plannen voor transformatie ervan tot hotelsuites. Door een op handen zijnde automatisering komen de brugwachtershuisjes binnenkort leeg te staan. Daarmee breekt een nieuw hoofdstuk aan in de geschiedenis van de huisjes: wat voor nieuwe functie zien zij tegemoet? Architectenbureau Space&Matter onderzocht de cultuurhistorische waarde van het ensemble […]


Een tijdelijke ontmoetingsplek op Overhoeks

Achter het EYE en de voormalige Shell-toren bevindt zich een terrein dat al zo lang braak ligt dat het een kleine wildernis in een verder stedelijke omgeving is geworden. Vijf leerlingen van het Bredero Lyceum in Amsterdam-Noord zijn de afgelopen maanden, in opdracht van Ymere, aan de slag gegaan met dit braakliggende terrein. Zij kregen […]


Die Berg Komt Er!

Eind juli is door sportjournalist Thijs Zonneveld in een column geopperd een twee kilometer hoge berg in Nederland te bouwen. De berg zou sporten als wielrennen, schansspringen en bobsleeën kunnen stimuleren, zo betoogde Zonneveld. Wat begon als een waanzinnig idee werd al snel serieuzer. In het hele land zijn inmiddels ook talloze bovenbouwleerlingen gefascineerd geraakt […]


Manifestatie Oosterdok United

Zeven weken lang staat de ontwikkeling van het Oosterdok centraal in een expositie en een programma bestaande uit ontdekkingstochten, lezingen, debatten en workshops – allemaal op locaties aan het Oosterdok. Het Oosterdok verandert, de laatste jaren zelfs heel snel. Dit stuk stad is al lang een gemengd woon- en werkgebied, maar nu vinden steeds meer […]


Neon Tube Chairs

Stichting Zetel heeft ARCAM voor de duur van het Amsterdam Light Festival de Neon Tube Chairs van Paul Tames van den Berg uit 2005 ter beschikking gesteld. Ze staan opgesteld op de (private) kantoorverdieping van ARCAM, en zijn goed te zien vanaf de IJtunnel-pier aan de noordwest-zijde.


Amsterdams afstudeerwerk

De Academie van Bouwkunst Amsterdam toonde bij ARCAM de nieuwste lichting Amsterdamse architecten, stedebouwkundigen en landschapsarchitecten. In de expositie van hun afstudeerwerk viel het aantal Amsterdamse opgaven op: een museum-hotel-stadstribune, een nieuw stadhuis, een multifunctioneel gebouw voor en door kunstenaars aan het IJ, een oplossing voor het wonen op maat voor Korsakov patiënten en een […]


Brandgang

Van 26 oktober tot en met 17 november was op de Lage Kade bij ARCAM Brandgang te zien, een projectie van alledaagse stillevens, recent gefotografeerd door Herman Wouters in de gangen achter woonhuizen in verschillende steden in Nederland. Aanleiding voor Brandgang is de verschijning van de gelijknamige boekpublicatie, met een keuze uit de fotoreeks van […]


Urgent Matters – Through Space

De opleiding Master Interior Architecture is een nieuwe opleiding aan het Sandberg Instituut. De eerste lichting studenten tonen in een expositie hun afstudeerplannen bij ARCAM op de ‘Lage Kade’. Studenten stellen het thema Ontwerpen voor Alzheimer patiënten aan de kaak, bediscussieren de verandering van ruimtegebruik door de digitalisering en analyseren het ruimtegebruik van studentenkamers en […]


Bouwstenen voor de toekomstige stad. Expositie Nieuwe Oogst 2012

Hoe wonen wij in de toekomst in Amsterdam? Tot 2040 moeten in en rond de stad zo’n 70.000 woningen worden bijgebouwd – lees de Structuurvisie 2040). Dat betekent: verdichten, meer bouwen op een kleiner oppervlak – en dat bezien vanuit een tijd waarin de nadruk ligt op kleinschaligheid, zelfbouw, hergebruik en tijdelijkheid. Met een groot […]


WeOwnTheCity

Vanaf 24 augustus staat bij ARCAM de expositie ‘We Own The City’. In deze expositie tonen onder meer foto’s van Marten van Wijk Amsterdamse locaties die bottom-up worden ontwikkeld. Centraal staan de ondernemende Amsterdammers die door stagnatie in de bouw hun kans schoon zagen om hun plannen en dromen zelf te realiseren. ‘We Own The […]


Booomers op het ARCAM-eiland

In Amsterdam wacht een groeiend aantal braakliggende terreinen op een nieuwe bestemming. Het project Booomer van Korth Tielens Architecten en Walter van Broekhuizen maakt gebruik van deze lege plekken in de stad, vanuit het idee dat het fysieke publieke domein het sociale cement van de stad is. Daar zien mensen elkaar, daar vinden toevallige ontmoetingen […]


Maquette-expo Gouden A.A.P.

Op 14 mei is de Gouden A.A.P. 2012 uitgereikt. De Gouden A.A.P. wordt toegekend aan architect en opdrachtgever van een in het voorafgaande jaar gerealiseerd project dat volgens de jury boven alle andere uitsteekt. De jury bestond dit jaar uit architectuurhistorica Fredie Floré, architectuurcritica Indira van 't Klooster en architect Peter Defesche. Eerdere winnaars waren […]


ARCAM in the picture

Het gebouw waarin ARCAM is gevestigd – een ontwerp van architect René van Zuuk uit 2003 – is voor bezoekers en voorbijgangers een geliefd foto-object. Voor cursisten van de fotografieopleiding Fotogram die het vak architectuur volgen, is dat net even anders: het fotograferen van het gebouw aan de Prins Hendrikkade is een vast onderdeel van […]


Olympic Impact

De zomer van 2012 stond in het teken van sport: EK Voetbal, Wimbledon, Tour de France én Olympische Spelen. Vooral die Londense Spelen konden rekenen op grote belangstelling in Nederland omdat flink gedebatteerd en gepubliceerd wordt over een eventuele editie, hier, in 2028. In discussies wordt vooral gefocust op afnemend draagvlak, op de strijd tussen […]


Tabakspanden

In 2008 kocht De Key de Tabakspanden in de Spuistraat aan. De afgelopen jaren zijn herontwikkelingsplannen voor dit stukje stad uitgewerkt en inmiddels is het voorlopige ontwerp afgerond. De Key wil met de herontwikkeling van de panden bijdragen aan Project 1012, waarmee de gemeente verloedering in het hart van de stad tegengaat. Vanwege de slechte […]