Publicaties


Nieuw in de webshop!

De nieuwe Architectuurgids OOST: Oostelijk Havengebied is vanaf nu zowel in onze webshop als in de winkel van Architectuurcentrum Amsterdam verkrijgbaar. De nieuwe Architectuurgids een tweetalige publicatie over het beroemde voormalig haventerrein in Amsterdam dat begin jaren ’90 van de vorige eeuw is getransformeerd tot een van de meest geliefde woonwijk van de stad. Meer informatie over de […]


Architectuurgids Zuid

De Architectuurgids Zuid: Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas, presenteert in hoofdlijnen en hoogtepunten drie heel bijzondere stukken stad aan de Zuidkant van Amsterdam.


Ligplaats Amsterdam

Ligplaats Amsterdam is een bevlogen boek over de manier waarop Amsterdammers door de tijden heen het water bewoonbaar hebben gemaakt, gebruik makend van schepen, pontons en betonnen bakken en een eigen wereld scheppend binnen de zo door het water gedomineerde stad.


Ring A10

Ring A10 is een kleurrijk boek over een snelweg en de relatie die deze weg heeft met de stad die hij ontsluit. In het boek zijn essays opgenomen die betrekking hebben op afgebakende onderwerpen, zoals de perceptie van de Ring, de historie, de ruimtelijke problematiek en de betekenis voor de verkeersafwikkeling.


SWEETS – Overzicht Inzicht Uitzicht

Een gids voor de Amsterdamse brugwachtershuisjes
Deze gids is een ode aan alle Amsterdamse brugwachtershuisjes.


Architectuurwaaier Amsterdam-Noord

Met de Architectuurwaaier Amsterdam-Noord zet ARCAM 50 opmerkelijke projecten in de schijnwerpers. Oud en nieuw, bekend en verborgen: samen geven zij een indruk van de veelheid en diversiteit van de Noordse bebouwing en vormen ze een uitnodiging om dit bijzondere stadsdeel te ontdekken.


Fietskaart Nieuw-West

Fietskaart Nieuw West is een kaart waarop zowel cultuurhistorisch belangrijke projecten als alle vernieuwingsprojecten staan aangegeven en waartussen een tweetal fietsroutes is uitgestippeld.


Waterside Architecture

Waterside Architecture is een kaart waarmee de stad zoals die te zien is vanaf het water, kan worden geëxploreerd. Een kaart waarnaar menig liefhebber van architectuur én water, misschien zonder het te weten, heeft uitgekeken.


Architectuurkaart Amsterdam Zuidoost

De Architectuurkaart Amsterdam Zuidoost biedt een overzicht van de architectuur, met een index en een architectenregister. In toelichtingen wordt aan de hand van de stedebouw en architectuur een beeld geschetst van de veelbewogen geschiedenis van een van de meest multiculturele en eigenzinnige stadsdelen van Nederland.


Architectuurkaart Amsterdam

Zeven eeuwen architectuurgeschiedenis zijn samengevat in de ruim 400 stippen die de plattegrond van de Architectuurkaart Amsterdam sieren.


Kustwaarts

Aan één zijde van de publicatie is een opvallende kaart te zien, met daarin een aantal toekomstplannen en onverwachte elementen in de structuur van het gebied die een andere bril aanreiken om naar het gebied te kijken. Aan de andere kant wordt uitleg gegeven over de verschillende gebieden die er te vinden zijn. Ook is er een recreatieve wijzer in de kaart opgenomen om de omgeving te verkennen.


Architectuurgids IJburg

Aan de hand van de Architectuurgids IJburg kan de nieuwste stadsuitbreiding van Amsterdam uitstekend worden verkend. Een drietal routes over respectievelijk het Steigereiland, Haveneiland West & Kleine Rieteiland en Haveneiland Oost & Rieteiland Oost leiden je langs architectonische hoogtepunten, een scala aan bruggen, kleurige straten en spectaculaire uitkijkpunten.


Architectuurkaart Amsterdam-Noord

Historisch en ook architectonisch gezien is Amsterdam-Noord een uniek deel van Amsterdam. Van negentiende-eeuwse dijkhuizen, tuindorpen, industriële bouwwerken op de voormalige scheepswerven en de vooruitstrevende architectuur van het beroemde Plan Van Gool, tot hedendaagse architectuur zoals het Kraanspoor en het EYE Film Instituut Nederland: Noord heeft het allemaal.


Amsterdam’s High-Rise

Een overzicht van de overwegingen, de problemen en de realisatie van hoogbouw in Amsterdam vanaf 1900 en de technische aspecten van hoog bouwen in Amsterdam.


Schiphol Architecture

Een beschrijving van de stedebouwkundige en landschappelijke aspecten, de architectuur, het interieur, de kunsttoepassing, de bewegwijzering en de toekomst van Mainport Schiphol als businesscity.