Centrumeiland


In mei 2014 is het precies 25 jaar geleden dat de Nota van uitgangspunten voor Nieuw Oost (te zien als het begin van de eerste fase van IJburg) werd vastgesteld. Na 25 jaar is het eerste deel van IJburg gerealiseerd. De planontwikkeling van IJburg fase II is stilgelegd. Desondanks is besloten eind 2013 een start te maken met het maken van land voor het Centrumeiland.

De gemeente Amsterdam heeft een verkenningsdocument gepubliceerd, waarin een aantal bevindingen van IJburg I zijn opgenomen en de eerste ideeën voor het Centrumeiland zijn verzameld. Zo zijn er suggesties gedaan voor energie autarkie van het eiland en het laten vervallen van de parkeernorm.

Door het stil leggen van de planvorming ontstaat ruimte om na te denken en te experimenteren. ARCAM neemt het stokje van de gemeente over, stapt in de ruimte die de terugtrekkende overheid biedt, en neemt de verkenning naar plannen voor het eiland onder haar hoede. ARCAM roept iedereen op mee te denken over de toekomst van het Centrumeiland en zal hiertoe het publieke debat met Amsterdammers en professionals organiseren.

Vanaf begin 2014 is het mogelijk een plan, idee, suggestie of gedachte te delen met ARCAM en het publiek. In het najaar 2014 draagt ARCAM de inventarisatie over aan het nieuwe college. Vervolgens wordt bekeken hoe hier verder invulling aan wordt gegeven.

Download hier een verkenning, uitgevoerd door de Gemeente Amsterdam, naar de toekomst van het Centrumeiland.
Verkenning Centrumeiland (korte versie)
Verkenning Centrumeiland (lange versie)

Hou de site van ARCAM in de gaten voor meer informatie over dit project.


Gerelateerd

IJburg heeft nieuw Baken

Blog : Nieuws

Op 4 september werd Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg heeft daarmee een nieuw...

Museumnacht: Amsterdam Waterstad

02 nov 2013 : Evenement

“Water is een actueel thema en een bepalende factor voor de manier waarop steden zich ontwikkelen.”–Tracy Metz, gastcurator Week...