CityPics #1: Urban Goddes, Jane Jacobs Reconsidered


Eerste editie: ‘Kleine Film/Grote Stad’

Op woensdag 30 mei vond de eerste vertoning plaats in het filmprogramma CityPics. De documentaire Urban Goddess: Jane Jacobs Reconsidered, over de erfenis van Jane Jacobs, zal dan getoond worden bij Kriterion. In het nagesprek zullen Ymere, Pluk de Nacht en De Valreep aan het woord komen.

De filmreeks CityPics begeeft zich in het domein van de stad. De stad in al haar facetten en verschijningsvormen, in Nederland, Europa, de wereld. Maar altijd met een link naar Amsterdam. Met CityPics willen AFFR, ARCAM, CITIES en Filmtheater Kriterion de Amsterdammer prikkelen zich meer te verdiepen in zijn stad. Film, debat en stadsverkenning rond een wisselend centraal thema worden ingezet om verschillende perspectieven te belichten en te contrasteren, waarmee de bezoeker een beter inzicht krijgt in de dynamiek van de stad.

Stedelijke ontwikkeling staat gelijk aan belangenverstrengeling. De stad is namelijk de plek waar cultuur, geld, macht, sociaaleconomische (on)gelijkheid, religie en smaken tot uitdrukking komen en met elkaar botsen. Een terugkerend thema is de botsing tussen grootschalige top-down stedenbouw aan de ene kant en fijnmazigheid, diversiteit en spontaniteit aan de andere. Deze twee tegenpolen werden in de jaren ‘60 perfect belichaamd door Robert Moses enerzijds en Jane Jacobs anderzijds. Om zijn visie van New York als web van snelwegen te kunnen verwezenlijken stond Moses de afbraak van complete buurten voor. Jacobs daarentegen pleitte voor the urban fabric – de levendigheid, kleinschaligheid , veiligheid, diversiteit (in bevolking, bebouwing en functies) en sociaaleconomische structuren die in de oude (in de ogen van ‘stadsvernieuwers’ rommelige, ouderwetse en onoverzichtelijke) stadswijken verscholen zit. Haar kritiek op radicale stadsvernieuwing en pleidooi voor urban fabric brengt ze samen in het boek The Death and Life of Great American Cities, dat in 1961 verschijnt. In de jaren ’90 zijn haar ideeën gemeengoed geworden en sindsdien zijn er vrijwel geen stadsplannen waarin haar gedachtengoed niet is terug te vinden.

In de documentaire Urban Goddess: Jane Jacobs Reconsidered wordt Jacobs’ nalatenschap onderzocht. Aan de hand van hedendaagse stadsvernieuwing wordt gekeken in hoeverre haar ideeën terug te vinden zijn en is te zien dat fricties tussen de kleine en grote schaal van toen nog steeds bestaan. En kleinschaligheid is troef voor Jane Jacobs. Die kleinschaligheid is in de hedendaagse stad nog altijd volop te zien – op grote schaal, zou je kunnen zeggen. Of het nu aan de economische crisis te wijten is of niet, het belang van lokale initiatieven met een persoonlijk karakter voor de plaatselijke identiteit, sociale contacten en stedelijke ontwikkeling is aan het opleven. Een goed voorbeeld van bottum-up initiatieven zijn de kleine bioscoopjes die her en der in de stad uit de grond schieten – soms in combinatie met horeca, zoals 16cc en l’Ozio, soms als huiskamerbioscoop, zoals De Valreep en Joe’s Garage. Door stadscinema van nu te spiegelen aan Jane Jacobs’ idealen willen we onderzoeken wat de plek van film in ons urban fabric is. Op welke manier dragen filmtheaters, bioscopen en filminitiatieven bij aan levendigheid en stedelijke ontwikkeling? Filmtheater Kriterion werd na de oorlog opgericht en is sindsdien een waardevolle plek die veel heeft betekend voor lokale bewoners en studenten. Het theater is dan ook de aangewezen plek voor deze eerste editie van CityPics waarin we ons vooral zullen richten op de vraag welke betekenis de nieuwe kleinschalige initiatieven rond film voor de buurt of stad hebben.

Locatie: Kriterion
Aanvang: 18.00 uur
Toegang: € 7


Gerelateerd

CityPics #5: Utopia London

25 sep 2013 : Film

Op woensdag 25 september vond de vijfde editie plaats van CityPics, met de vertoning van Utopia London van Tom...

CityPics #4: Blue Movie

22 jun 2013 : Film

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni vond de vierde editie plaats van CityPics. De film...

CityPics #3: Het verhaal van de stad

21 mrt 2013 : Film

Op donderdag 21 maart vond de derde editie plaats van CityPics, met de vertoning van London: the Modern Babylon....

City Pics #2: The next hipster valley

20 nov 2012 : Film

Op dinsdag 20 november vond de tweede editie plaats van CityPics, de filmreeks over de stad die ARCAM in...