Cruise Inn


 
Zeeburgerdijk 289-373
Indische Buurt Oost
Amsterdam
Claus en Kaan Architecten
2005
Wonen

Appartementencomplex met bedrijfsruimten in de plint

Het stedebouwkundig plan voor twee locaties aan de Zeeburgerdijk, ter weerszijden van een brug over het Lozingskanaal, bepaalde dat op beide plekken appartementencomplexen zouden moeten komen die samen een soort toegangspoort tot het achterliggende gebied zouden moeten vormen. Het gebouw aan de oostzijde van de brug (Loswal, p. 78) is door UN Studio ontworpen, het gebouw aan de westzijde (Cruise Inn) door Claus en Kaan.

Cruise Inn bestaat uit een combinatie van een vier lagen hoog, liggend volume en een verticaal volume van acht lagen. De begane grond van Cruise Inn bestaat uit een volledig glazen plint waardoor de achterliggende ruimte zich kan presenteren als een grote etalage voor de vier bedrijfsruimtes die hier zijn gehuisvest. Hier onder bevindt zich een souterrain met 29 parkeerplaatsen en bergingen.

De gevels van de opbouw worden gedomineerd door glazen puien die per verdieping van vloer tot plafond lopen. De met donkere kozijnen omkaderde ramen creëren een strak, grafisch patroon. Her en der wordt dit strenge ritme doorbroken door gefigureerd glazen panelen die op een subtiele manier de scheiding tussen de afzonderlijke woningen zichtbaar maken. Door de gevel aan de straatzijde ten opzichte van de rooilijn trapsgewijs in westelijke richting naar voren te plaatsen, is variatie in de gevelvlakken gecreëerd. Door het vele glas profiteren de woningen uitbundig van het uitzicht. De witte betonnen luifels die de verdiepingen van elkaar scheiden en in horizontale banden rondom het gebouw lopen, fungeren als zonwering. (ARCAM/Bu)