De Bongerd


 
Kwekerijlaan 20-26 e.o.
De Bongerd
Amsterdam
Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Architectenbureau Paul de Ruiter
Ontwikkelingscombinatie De Bongerd, Stadsdeelraad Amsterdam-Noord
Ontwikkelingscombinatie De Bongerd
Bus 35, stop Tuigerstraat, bus 94, stop Klaprozenweg
2007
Wonen
 

Een patchwork van villa’s

Op een voormalig volkstuinencomplex en industrieterrein in Amsterdam-Noord is een wijk in wording die is ontworpen in de traditie van de in dit deel van de stad aanwezige tuindorpen.

Anders dan in de bestaande tuindorpen is in het stedebouwkundig plan van Rudy Uytenhaak voorzien in ruime en in hoge dichtheid gebouwde woningen, en is er veel aandacht voor parkeergelegenheid. De Bongerd, een ‘tuindorp van de 21e eeuw’, ligt aan Zijkanaal I en kenmerkt zich door een groen karakter. Aan de rand van de wijk staan hoge appartementengebouwen. Aan de smalle, kronkelende straten bevinden zich op kleine kavels urban villa’s met daarin twee, drie, vier of acht woningen. De villa’s, ontworpen door vier verschillende architecten, zijn als blokjes over het gebied uitgestrooid. De blokken van De Ruiter (type Teser) hebben een eenvoudige basisopzet, die voorziet in een drie lagen tellend kwadrant met vier woningen. Elk van de woningen heeft zijn eigen tuin. De met hout beklede gevels zullen in de loop der tijd voor een deel begroeid raken met klimplanten. Aluminium banden zorgen voor een sterke horizontale geleding van de gevel waardoor het blok een eenheid vormt. (ARCAM/YK)