De Brakke Grond


 
Nes 45
De Wallen
Amsterdam
Cultuur, Leisure
 

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond

Op de plek waar zich nu de Brakke Grond bevindt, was vanaf 1342, toen het terrein onderdeel ging uitmaken van de stad Amsterdam, tot de alteratie in 1578 het welvarende Sint Margaretha vrouwenklooster gevestigd. Vanaf 1595, toen het oude klooster door het stadsbestuur werd verkocht, werd het onder meer gebruikt door rederijkers, als anatomisch theater en als schermschool voor prominenten als prins Maurits en prins Frederik Hendrik.

De kerk van het klooster werd tot 1779 gebruikt als vleeshal. Bij de afbraak van de kerk die daarop volgde ontstond het huidge Nesplein. Aan de oostkant van dit plein verrees in 1779 herberg ‘De Bracke Gront’. Deze naam verwees naar het drassige gebied dat zich oorspronkelijk op deze plek bevond. De combinatie van het zeewater uit het IJ en het zoete water van de Amstel maakte het grondwater op die plek namelijk brak.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd er lange tijd handel in tabak en thee gedreven in het pand voordat het uiteindelijk in 1962 door toneelgroep ‘Studio’ in gebruik werd genomen. Daarmee werd de eerste stap gezet op weg naar het huidige Vlaams Cultureel Centrum, dat in 1981 officieel haar deuren opende na een tweejarige renovatie onder leiding van architect Arthur Staal. Hier wordt tot op heden, in samenwerking met verschillende Nederlandse organisaties, hedendaagse Vlaamse kunst, theater en muziek getoond. Hiermee wordt geprobeerd de Vlaams – Nederlandse samenwerking te stimuleren en het Nederlandse publiek de mogelijkheid te geven kennis te maken met kenmerkende en actuele kunst uit Vlaanderen. (ARCAM/TB)