De Koers van de Stad 3


Tijdens de drukbezochte bijeenkomst ‘De Koers van de Stad 3’, in de spectaculaire SugarCity in Halfweg, ging het over de relatie tussen Amsterdam en de buurgemeenten.
Eerder organiseerde ARCAM twee debatten en een expositie over de ruimtelijke toekomst van de metropoolregio Amsterdam, waarvoor studies, visies en plannen met betrekking tot de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio werden geïnventariseerd. Die zoektocht leverde onder meer inzichten over de verbanden tussen de afzonderlijke gemeenten. In dit derde gesprek lag de nadruk op de ontwikkelingen in de gemeenten rond Amsterdam. Aan de orde kwamen vragen als: Wat is in de diverse gemeenten het gevoel bij de gedachte dat men deel van Amsterdam is geworden? In hoeverre is er sprake van metropoolbesef? In hoeverre wordt in de planvorming al rekening gehouden met het bestaan van een metropoolregio?
Henk Ovink (directeur nationale ruimtelijke ordening) ging in op de relatie tussen de metropoolregio Amsterdam en het groter geheel van de randstad en Miranda Reitsma (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland) gaf haar visie op de aan verandering onderhevige verhouding tussen stad en platteland. Vervolgens vertelden Hans Engels (wethouder ruimtelijke ordening Purmerend) en Mark Lammertink (strategisch adviseur gemeente Haarlemmermeer) welke vraagstukken er bij hen spelen en Pieter van der Heijden (directeur Beeld en Geluid Experience) wierp een verfrissende blik op de metropoolregio door aan te geven waarom Beeld en Geluid in Hilversum gevestigd is en niet in Amsterdam.

Lees hier het verslag van de avond.