De koers van de stad


Op deze avond wer op initiatief van ARCAM in de Zuiderkerk gediscussieerd over toekomstplannen voor Amsterdam, de samenhang ertussen en de regie erover. Deelnemers waren onder anderen Maarten van Poelgeest, Zef Hemel, San Verschuren, Maurits de Hoog en Bob van der Zande. Vanuit de goed bezette zaal kwam onder meer kritiek op het scenario van een toekomstige ‘Alleingang’ van Amsterdam als metropool, ten koste van de samenhang binnen het verband van de Randstad, en op het vermeende tekort aan concrete inhoudelijke motieven binnen een discussie waarin abstracte begrippen en economische randvoorwaarden maatgevend leken.

Zie voor meer informatie het verslag van de avond.
Zie voor een commentaar van Dirk Frieling op het debat, het Actueel Commentaar.