De Nieuwe Stad


 
Gulden Kruis
Bijlmer Oost
Amsterdam
Architectenburo L. Lafour & R. Wijk
Bouwvereniging De Nieuwe Stad
Metro 53-54
Maarten Kloos (red.), Amsterdam Architecture 1991-93, Amsterdam, 1994, p. 36-37; Maarten Kloos, 'Een gebouw als een duinpan', Archis, no. 7/1994, p.76-80.
1993
Religie

Kerk voor vijf kerkgenootschappen

Lafour en Wijk kregen de opdracht om een ontmoetingsplaats te ontwerpen voor vijf verschillende kerkgenootschappen, te realiseren in Amsterdam Zuidoost. De opgave omvatte een gebouw met twee kerkzalen (een voor driehonderd en een voor tweehonderd bezoekers), een ontmoetingsruimte en kantoor- en dienstenruimten.

Het uiteindelijke ontwerp bestaat uit drie elementen: een L-vormige diensten- en vergadervleugel, twee kerkzalen in een waaiervormig deel onder een gebogen dak en een ovaal binnenplein dat deze twee delen verbindt. Het binnenplein, begrensd door een rij kolommen, doet dienst als ontmoetingsruimte.

De lichtinval was een belangrijke factor in de vormgeving. Via het iets opgetilde hellende dak kan overal licht van bovenaf invallen. In de kerkruimten valt strijklicht door de verticale raamstroken in de – als schubben geplaatste – betonnen panelen van de buitenmuren. Omdat diverse kerkgenootschappen van de ruimten gebruik moeten maken, is gekozen voor het achterwege laten van iedere religieuze symboliek. (ARCAM/BM)