De Rode Loper


 
Simon Sprietsma
Ziut
Gemeente Amsterdam
SETGA, Ziut
Openbare ruimte
 

Aanleiding
In Amsterdam is de zichtas vanaf het Stationsplein richting het Damrak en het Damplein voor velen een eerste glimp die zij van de stad opvangen. Ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta is de bestrating van de Dam en het Damrak in 2002 onder handen genomen. Samen met de opengebroken stadsstraten als gevolg van de start van de aanleg van de Noord/Zuidlijn in 2003 vormt het huwelijk een impuls in de gedachtevorming over de herinrichting van deze verkeersader.

Ontwerp
Het uitgangspunt van het plan is dat de verkeersstromen worden gescheiden en de voetganger centraal staat. Het geheel moet een hoogwaardige omgeving vormen die er uitnodigend uitziet. Aangename pleinen, wandelpromenades en riante winkelstraten moeten hieraan bijdragen. In het ontwerp wordt gestreefd naar visuele eenheid. Daarbinnen krijgt elk deelgebied een eigen karakter en uitstraling. Dominant zijn de donkerrode klinkers op de trottoirs en straten die verder worden aangekleed met een voor Nederland nieuw soort iep, de Frontier. De bladeren van deze boom kleuren in de herfstmaanden rood.

Routing
De Rode Loper komt te liggen in de historische binnenstad, de 17de eeuwse grachtengordel en de 19de eeuwse Pijp. De route loopt van het Damrak, via de Beursstraat, het Beursplein, het Rokin, de Oude Turfmarkt en de Munt naar de Vijzelstraat en vervolgens van de Vijzelgracht en de Nieuwe Vijzelstraat naar de Ferdinand Bolstraat. In stadsdeel Zuid volgt de Rode Loper de Ferdinand Bolstraat tot aan de Van Ostadestraat. Hiermee loopt het traject vrijwel parallel aan het tracé van de Noord/Zuidlijn.

Planning
Stukje bij beetje worden de resultaten van het project steeds meer zichtbaar. Zo is in 2015 het Damrak opgeleverd. Dit gebeurde zonder terugplaatsing van het opmerkelijke straatmeubilair van studio SPECTRA. In 2017 volgen het Rokin, het Muntplein en de Ferdinand Bolstraat, waarna in 2018 ook het Beursplein en de Vijzelgracht zullen zijn voltooid.