De Titaan


 
Belceusestraat, Kolenkitbuurt Bos en Lommer
Kolenkitbuurt Bos en Lommer
Amsterdam
Jeroen Geurst & Rens Schulze
Geurst & Schulze Architecten
Eigen Haard
Eerste kwartaal 2015
2013-10-01
2015-03-01
Wonen
 

Locatie
De Titaan bestaat uit twee symmetrische blokken gelegen langs de metrolijn aan de rand van de Kolenkitbuurt. Vlakbij staat New Kit, het appartementencomplex met de opvallende scheefstaande toren. De bouw van De Titaan is een belangrijke stap in de vernieuwing van deze vroeg-naoorlogse buurt. Sjoerd Soeters maakte het stedenbouwkundige plan voor een wijk met een stedelijk karakter, maar tegelijkertijd groen, autoluw, en met veel speelruimte. Woningcorporatie Eigen Haard vernieuwt in de Kolenkitbuurt alle 500 woningen. Verder verbetert de corporatie het voorzieningenaanbod en de openbare ruimte. Door een uitgekiend herhuisvestingsplan kunnen veel buurtbewoners rechtstreeks naar de nieuwbouw verhuizen.

Gebouw
In de Titaan zijn 57 sociale huurwoningen en 56 vrije sector huurwoningen gerealiseerd. Het blok met sociale huur bestaat uit vierkamerwoningen en een afgesloten keuken. Dit past goed bij de doelgroep: grote gezinnen. Het andere blok is bestemd voor de middeldure huur. Dit zijn driekamerwoningen met open keukens.

Architectuur
Het nabijgelegen woonproject ‘Nieuwe Akbar’ van de naoorlogse architecten Evers en Sarlemijn vormde de inspiratie voor het ontwerp van De Titaan. Dit komt terug in de detaillering en kleurstelling. In het noordelijk blok is de basiskleur oranje met gele kaders rondom de hoge, smalle ramen. In het zuidelijke blok is dit precies andersom. De blokken vormen zo één geheel, terwijl ze ook een eigen identiteit hebben. Subtiele verschillen in de volumeopbouw en de dakrand benadrukken de samenhang.


Verwant

Verslag debat Wonen in de Verdichte Stad

Wat bleken de buzzwoorden van de avond waarin we op zoek gingen naar innovaties in wonen?

UITVERKOCHT | Debat Wonen in de Verdichte Stad

Een avond over de toepassing en noodzaak van innovaties in wonen, waarin nieuwe en gerealiseerde concepten de revue passeren.

Oproep Innovaties in Wonen

Een oproep aan alle innovatieve architecten, opdrachtgevers, ontwikkelaars