Debat Leegstand


Na een uitgebreide introductie door Twijnstra Gudde (Gregor Heemskerk), werd gedebatteerd over leegstand in Amsterdam met vastgoedeigenaren, vastgoedontwikkelaars en Amsterdamse gemeenteraadsleden. Onder meer met Eric Jan de Rooij van Lingotto, Henno van Eijk van Uni-invest en Eva de Klerk, initiatiefnemer NDSM-loods en Daniel van der Ree, VVD raadslid.

Vragen die aan de orde kwamen, waren ‘Is leegstand wel een probleem? En zo ja, wiens probleem is het dan eigenlijk? En is transformatie de oplossing?’
De meningen waren verdeeld. Beleggers en eigenaren zien leegstand doorgaans wel als probleem, maar voelen het nog niet direct in hun portemonnee. Een echte stok achter de deur voor actie ontbreekt dus nog. Daarnaast is de gemeente door het gronduitgiftebeleid van de afgelopen jaren als ‘medeplichtige’ aan te wijzen al is het de vraag of de gemeente het probleem nu wel naar zich toe moet trekken en of zij uberhaupt bij machte is er iets aan te doen. Opbeurende woorden waren er voor de mogelijke nieuwe gebruikers: het kraakverbod zou moeten worden opgeheven en mensen met goede ideeën voor een leeg pand moeten gewoon beginnen! Dan kan er heel veel.

Deze discussie is onderdeel van het project
Nieuwe Ruimte voor de stad – leegstand heeft de toekomst