Debat Nieuwe Oogst


Op donderdag 25 november vond, voorafgaand aan de opening van de expositie Nieuwe Oogst, bij ARCAM een openbaar gesprek plaats met de architecten die eraan hebben bijdragen. Deze nieuwe leden van de Kring Amsterdam-Kennemerland van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) reageerden in woord en beeld op de vraag wat zij in de veranderde bouwsector willen betekenen. Hun statements geven een beeld van de posities die zij in de architectuurwereld willen opeisen.
Naar aanleiding van de getoonde visies wisselde Maarten Kloos met de Nieuwe Oogst-architecten en de toehoorders van gedachten. De rol van de BNA kwam veelvuldig ter sprake en vanuit meerdere hoeken kwamen aanbevelingen als: Laat zien dat je onmisbaar bent in het systeem! Wees meer zakenman! Zorg dat je weet te verkopen welke toegevoegde waarde je levert!

Een film met een selectie van de quotes uit het debat is te zien in de expositie bij ARCAM (t/m 15.01.11).