Do Janne’s Weekly Post | Smart Cities: Wat is de vraag?


Onze tweede Architect in Residence van 2019, Do Janne Vermeulen – architect en medeoprichter van Team – deelt wekelijks van april t/m juni interessante artikels, websites, onderzoeken en video’s die haar bezig houden in relatie tot het onderwerp Smart Cities.

Weekly Post (16 april 2019)
Smart Cities: Wat is de vraag?

“Technology is the answer, but what was the question?” vroeg architect Cedric Price zich in de jaren 60 af. Het lijkt lang geleden, maar deze vraag is relevanter dan ooit nu smart technology, smart buildings en smart cities het architectuurdebat domineren. De vraag introduceert mooi het onderwerp waar ik mij als Architect in Residence de komende maanden in ga verdiepen en het onderwerp waarover wij, als ontwerpers, volgens mij in debat moeten: Smart Cities.

De aanleiding om het onderwerp Smart Cities te agenderen was de discussie die ik in november meekreeg in Toronto, waar Alphabet’s Sidewalk Labs het Toronto Waterfront wil gaan ontwikkelen tot een innovatief, duurzaam en slim stukje stad:

sidewalktoronto.ca
Business Case Overview

Het project leidde tot veel commotie en zorgen over privacy en machtsmisbruik. Onderwerpen die momenteel het discours over Sidewalk Labs – en over Smart Cities in het algemeen – domineren. Wat gebeurt er met de verzamelde data, wie is de eigenaar van de data en zijn de verzamelde gegevens wel echt anoniem? En vooral, krijgen de tech-giganten daarmee niet veel te veel macht? Alphabeth is namelijk het moederbedrijf van Google, wereldwijd één van de machtigste spelers op tech-gebied.

Hoewel deze discussie begrijpelijk en meer dan terecht is, vind ik dat ook een beetje jammer. Het leidt namelijk af van de vraag die ik vanuit mijn vakgebied, als architect, het meest interessant vindt: Waar willen we naartoe met onze steden en hoe kan technologie ons daarbij helpen? Kunnen we met behulp van slimme techniek, naast duurzamere en efficiëntere steden, bijvoorbeeld ook leukere, fijnere, gelukkigere steden maken?

Ik wil weten wat er gebeurt als wij, ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, los van de grote tech-bedrijven, meer en vaker digitale mogelijkheden integreren in onze ontwerpen. Wat levert dat dan op voor de mensen die onze ontwerpen gebruiken?

De meest inspirerende voorbeelden van hoe slimme technologie, algoritmes en digitale media worden ingezet om menselijke interactie te bevorderen zijn nu nog vooral te vinden in de kunst. Het levert schurende, adembenemende werken op, zoals Franchise Freedom van Studio Drift:

www.studiodrift.com/work/#/franchise-freedom

Vanuit de wens om steden beter te maken, denk ik dat we het debat moeten opzoeken en de mogelijkheden van smart technology verkennen: Van Big Data Analysis als onderlegger en driver voor ontwerpoplossingen, tot het gebruiken van technologie om Experiences te creëren, die onze beleving van de stad veranderen en interactie tussen mensen bevorderen in plaats van afstompen. Maar natuurlijk ook vanuit de noodzaak om anders om te gaan met onze planeet: mobiliteit, afval, energie en CO2: kunnen we niet slimmer verspilling tegengaan en haar impact terugdringen?

Al lezende, kijkende, schrijvende en pratende over Smart Cities, blijkt het steeds weer verleidelijk te denken vanuit de techniek in plaats vanuit de stad. In plaats van “Wat willen wij en is slimme techniek daarvoor de oplossing?” gaat het over “Welke mogelijkheden biedt slimme techniek en wat kunnen we daarmee bereiken?”. Door deze omkering zijn we geneigd te geloven dat slimme technologie een gegeven is waar wij onze ontwerppraktijk op moeten aanpassen. Maar is dat wel zo? Zijn er eigenlijk ook ‘domme’ steden en zo ja, wat is daar mis mee? Is technologie inderdaad het antwoord op onze vragen? Is het echt wenselijk om ons te richten op digitale technologieën en de stad vol te hangen met slimme systemen en sensoren, of hebben we andere keuzes?

Kortom, heel veel vragen waarop slimme technologie misschien het juiste antwoord is. En misschien ook niet. De komende drie maanden ga ik op zoek naar inspirerende voorbeelden, interessante projecten en kritische blikken. In de hoop het debat vanuit een ontwerpende blik te voeden.

Meer weten? Koop dan snel een ticket voor het debat Smart Cities of Domme Stedenmet o.a. Do Janne Vermeulen op dinsdag 21 mei in OBA Oosterdok. 

Over de Architect in Residence
De Architect in Residence (AiR) is een onafhankelijke ontwerper die in een vrije rol binnen Architectuurcentrum Amsterdam met bijvoorbeeld debatten, moderaties en columns de discussie aanjaagt over stedelijke ontwikkelingen. De AiR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stad en haar bewoners. In 2019 heeft Architectuurcentrum Amsterdam maar liefst vier nieuwe Architects in Residence die ieder drie maanden voor hun rekening nemen en onderwerpen agenderen die zij belangrijk vinden. 

Foto Do Janne Vermeulen © Maarten Nauw


Gerelateerd

A.ZINExARCAM: De niet-seksistische stad: een haalbare utopie?!

Nieuws

Afaina de Jong, oprichter van Amsterdams architectenburo AFARAI, is sinds 4 november 2020 de nieuwe Architect in Residence bij...

10 Must-Reads on feminism in architecture

Nieuws

Read-It-Yourself by checking this list of 10 must-reads on feminism in architecture, curated by Afaina de Jong.

The Feminist Spatial Practice Book Club

10 dec 2020 - 18 mrt 2021 : Agenda : Event : Nieuws

Join Afaina’s Book Club about feminism and architecture. ARCAM’s Architect in Residence Afaina de Jong will explore the subject...

De laatste Q&A aan Architect in Residence Lyongo Juliana

Nieuws

Nog een keertje in de spotlights...

On AiR: Lyongo Juliana en Afaina de Jong over inclusiviteit in architectuur

04 nov 2020 : Archief : Nieuws

Op woensdag 4 november 2020 draagt ARCAM Architect in Residence Lyongo Juliana het residentschap over aan Afaina de Jong...

A Feminist Spatial Practice | Afaina de Jong tweede Architect in Residence van 2020

Nieuws

Wat is feminist practice en welke waarden liggen daaraan ten grondslag?

AiR Online: Lyongo Juliana over de openbare ruimte in relatie tot diversiteit en inclusiviteit in coronatijden.

Nieuws

Hoe staat het met de diversiteit en inclusiviteit van de openbare ruimte tijdens de coronacrisis?

Terugkijken | From now on… according to Lyongo Juliana

Nieuws

From now on... We will value public space differently in terms of freedom and responsibility.

AiR Online: Lyongo Juliana over diversiteit en inclusiviteit in retail & horeca

ARCAM's Videotheek : Nieuws

Bekijk nu een online brainstormsessie van Architect in Residence Lyongo Juliana over retail & horeca.

UITGESTELD! AiR Debat: De Inclusieve Woningplattegrond | Veranderende mensen, veranderende woonwensen?

12 mrt 2020 : Nieuws

Verandert de woningplattegrond wel mee met de veranderende samenstelling van de Amsterdamse bevolking?

UITGESTELD Discussieavond Open Bouwen & Financiële Architectuur

16 mrt 2020 : Nieuws

Discussavond over een nieuwe financiële structuur voor Open Bouwen

Interview met Lyongo Juliana in Het Parool

Nieuws

Lessen uit de tropen: 'plant een boom voor een raam op het zuiden'


Verwant

Do Janne’s Weekly Post (slot) | Smart Cities en Privacy

Onze tweede Architect in Residence van 2019, Do Janne Vermeulen – architect en medeoprichter van Team V Architectuur – deelt wekelijks van april t/m...

Do Janne’s Weekly Post | Dialoog II met Philip Ross

De vijfde dialoog in een serie waarin Architect in Residence Do Janne Vermeulen per email een tweegesprek voert met...

Do Janne’s Weekly Post | Dialoog met Giovanni de Niederhausern

Dit is alweer de vierde dialoog in een serie waarin Architect in Residence Do Janne Vermeulen per email een...

Do Janne’s Weekly Post | Smart Mobility

Onze tweede Architect in Residence van 2019, Do Janne Vermeulen – architect en medeoprichter van Team V Architectuur – deelt wekelijks van april t/m...

Do Janne’s Weekly Post | Dialoog met Antonio Gomez-Palacio

Architect in Residence Do Janne Vermeulen in gesprek met Antonio Gomez-Palacio over sociale factoren bij het ontwerpen van smart...

Do Janne’s Weekly Post | Dialoog met Jasper Nijveldt

Dit is de tweede dialoog in een serie waarin Architect in Residence Do Janne Vermeulen per email een tweegesprek voert...

Do Janne’s Weekly Post | The Quantified-self

Architect in Residence Do Janne Vermeulen vraagt zich af wat zinvolle toepassingen van data-verzameling en analyse zijn die de...

UITVERKOCHT Debat Smart Cities of Domme Steden

Over het gebruik van data in Amsterdam, de ontwikkelingen in proeftuin Toronto en over de rol van de architect...

Do Janne’s Weekly Post | Dialoog met Philip Ross

De eerste uit een reeks van drie dialogen met mensen buiten het vakgebied van Do Janne Vermeulen

Maak kennis met Do Janne Vermeulen | AiR #2 2019

Do Janne Vermeulen doet onderzoek naar Smart Cities in het tweede kwartaal van 2019