Draw the Line


De Academie van Bouwkunst Amsterdam-winterterm 2012 heeft als werktitel 'Draw the Line' en daagt studenten uit om een lijn te trekken door stad en land. De winterterm is georganiseerd in de vorm van een prijsvraag; met concurrerende teams, een kritische jury en een heuse prijs.
De opgave van de Winterterm 2012 was een ontwerp voor de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. Zo'n verbinding scheidt punten of gebieden evenzeer als ze andere verbindt. De opgave behelste een tracéontwerp, een architectonisch ontwerp van de verbinding en een uitwerking van de aanlanding in Almere. Interdisciplinaire teams ontwikkelden een intelligente en tot de verbeelding sprekende visie op de ontwerpopgave. De resultaten werden tentoongesteld bij ARCAM en is van 16 maart tot en met 28 april 2012 te zien bij cASLa in Almere.

Jurering en prijsuitreiking
De jury die alle inzendingen bij ARCAM beoordeelde, bestond uit Aart Oxenaar (voorzitter), Machiel Spaan, Marieke Timmermans en Rogier van de Berg. Zij kozen het project