Een duurzaam Centrumeiland IJburg


Centrumeiland update – april 2016

Luchtfoto Centrumeiland_klein

Architectuurcentrum Amsterdam heeft in 2014 de prijsvraag ‘Stad in Zicht’ georganiseerd waar (toekomstige) bewoners ideeën konden opperen voor het nieuwe Centrumeiland IJburg. Uit de inzendingen bleek dat veel bewoners een duurzaam eiland ambiëren. Vervolgens is in een aantal workshops, onder leiding van Arcam, over een aantal thema’s verder nagedacht. Dit heeft geresulteerd in drie Stad in Zicht kunstwerken op Centrumeiland. Een van de drie thema’s was duurzaamheid. De groep prijsvraagdeelnemers werd hierbij ondersteund door Waternet en Alliander DGO. De Gemeente heeft vervolgens ook in haar Stedenbouwkundige Visie en Plannen voor het Centrumeiland hoge ambities voor duurzaamheid opgenomen; namelijk het streven naar een Rainproof en Energieneutraal eiland.

Bewonersinitiatief en energiecoöperatie ZUIDERLICHT, dat ijvert voor een groen, sociaal en duurzaam IJburg, geeft graag mede vorm aan deze ambities. Sinds de zomer van 2015 werken zij samen met Waternet, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en IJburgers aan een duurzaam energieconcept: energie uit duurzame bronnen, keuzevrijheid voor burgers en nieuwe sanitatie in plaats van de aanleg van het normale rioleringssysteem dat het gebruik van leidingwater minimaliseert en energie oplevert. Om zo de circulaire economie daadwerkelijk gestalte te geven. In het concept is de energie 100% hernieuwbaar en zijn de kosten per saldo lager.


Verwant

Online lezing | Aectual & Schiphol en hun circulaire ambities

Maak kennis met de duurzame ambities van twee uiteenlopende bedrijven in Amsterdam!

Winterlezingen 2019 | Amsterdam in de Steigers

Zes nieuwe Winterlezingen waarin zes sprekers zes gebiedstransformaties onder de loep nemen.

1·Lectures | Peter van Assche // Design, invent & fabricate

Peter van Assche, architect en oprichter van bureau SLA, spreekt in de laatste 1·Lectures van dit najaarsseizoen over circulaire...

Resultaten fietslab in CycleSpace, FabCity

FabCity is een tijdelijke campus op Java Eiland met vijftig paviljoens, werkplaatsen, installaties en prototypes.

Oproep: Doe mee aan de Dag van de Architectuur Amsterdam 2016

Dag van de Architectuur Amsterdam 2016 – ZELFBOUW Een aantal gebieden in Amsterdam heeft de laatste jaren een ware...

Winterlezing 2016 #5: Het Westerpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #4: Van Woustraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #3: Het Vondelpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #2: Weesperstraat en Wibautstraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #1: De Dam

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

IJburg heeft nieuw Baken

Op 4 september werd Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg heeft daarmee een nieuw...

Symposium Bouwen voor Biodiversiteit – de sprekers

Aankomende woensdag 9 september vindt het symposium Bouwen voor Biodiversiteit plaats bij Arcam, architectuurcentrum Amsterdam. Tickets à €20,- (10,-...

Verscheping Het Baken van IJburg

Op 4 september wordt Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg krijgt daarmee een...

Kampvuurgesprek #3 Urban Campsite

Op drie zaterdagavonden organiseert Arcam een gesprek rond het kampvuur met bijzondere gasten. Aan de orde komen ontwikkelingen binnen...

Kampvuurgesprek #2 Urban Campsite

Op drie zaterdagavonden organiseert Arcam gesprekken rond het kampvuur met een bijzondere gast. Aan de orde komen de toekomstontwikkelingen op...

Stad in Zicht kunstwerken

Deze zomer realiseert Arcam drie bijzondere kunstwerken op het Centrumeiland van IJburg. De Stad in Zicht kunstwerken vertalen de...