Een middag in Halfweg


Vervolg project ‘Van Poort tot Poort’

De manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’, een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM met als onderwerp de as Haarlem Amsterdam, werd voortgezet met een middag in Halfweg op woensdag 11 september.

Na een ontvangst bij Sugar City door Luigi Prins (Cobraspen Vastgoed Ontwikkeling)
volgde een ontvangst in gemeentehuis Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Pieter Heiliegers (burgemeester Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) sprak er over de toekomstverwachtingen met betrekking tot de as Haarlem-Amsterdam en Ed Buijs (specialist Regio en Landschap bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam) over de toekomst van het landschap halverwege Haarlem en Amsterdam. Met levendige discussie!

Van Poort tot Poort wordt mede mogelijk gemaakt door: Cobraspen Vastgoed Ontwikkeling, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haven Amsterdam, SADC en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


Gerelateerd

Slotbijeenkomst Van Poort tot Poort

03 dec 2013 : Discussie

Van Poort tot Poort is een door ARCAM en het ABC Architectuurcentrum Haarlem geïnitieerde manifestatie, die de as Amsterdam...

Sloterdijk: van enclave naar knooppunt

07 nov 2013 : Discussie

Over stadsrand én regionaal centrum – vervolg van het project ‘Van Poort tot Poort’ In het kader van de...

Van Poort tot Poort fietsexcursie

26 jun 2013 : Evenement

Op woensdag 26 juni organiseerde het ABC Haarlem en ARCAM een verrassende fietstocht die voerde door groene gebieden en...

Van Poort tot Poort: Oostpoort, entree van Haarlem?

28 mei 2013 : Discussie

Met de Fly-Over, de ontwikkeling rond Oostpoort en de discussie over het opengraven van de Amsterdamsevaart werkt Haarlem aan...

Kick-Off Van Poort tot Poort: Van Amsterdam naar Haarlem

21 mei 2013 : Discussie

De as Amsterdam-Haarlem is in historisch en actueel opzicht een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen de...