Een reuzenrad aan het Oosterdok?


De afgelopen dagen bereikten ons vele bezorgde mails en telefoontjes na de bekendmaking dat Waternet een vergunning heeft verleend voor een reuzenrad op het Oosterdok. We onderschrijven uw verbazing en zorgen van harte. Het was ook voor ons een verrassing. Aan dit plan hebben noch ARCAM noch Expeditie Oosterdok steun verleend. Wel onderzoekt Expeditie Oosterdok de mogelijkheid van een tijdelijk reuzenrad, maar een uitwerking van die plannen is nog niet aan de leden van Expeditie Oosterdok (waaronder ARCAM, NEMO, Marineterrein en MediaMatic) voorgelegd. De nu afgegeven vergunning geeft geen garantie tot plaatsing. Vast staat dat het niet de bedoeling is om van het Oosterdok een kermisattractie te maken. Het lijkt erop dat de exploitant van het reuzenrad en enkele media nogal op de zaken vooruitlopen. We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

Het Scheepvaartmuseum verzorgt de woordvoering namens Expeditie Oosterdok.