Emergency on Planet Earth (Dries Verhoeven)


In de zomer toont Arcam een tentoonstelling op locatie: Emergency on Planet Earth van Dries Verhoeven. Het nieuwste project van deze ontwerper is een theatrale expositie van het menselijk falen in de 21e eeuw. Maquettes van rampen en brandhaarden dienen als metafoor voor de instortende systemen van deze tijd. De maquettes worden
bewoond door mierenkolonies. Zij sporen de weeffouten in het systeem op en herstellen deze met een collectieve aanpak. Bezoekers zullen in het gekrioel van de mieren
een chaotische mensenmassa herkennen, maar als ze beter kijken, ook de oplossingen zien die mieren ontwikkelen om als groep te overleven.