Verslag Openingsprogramma Kwaliteit & Beleid


Op 10 februari opende bij Architectuurcenrtum Amsterdam de reizende expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht’. Het openingsprogramma stond geheel in het teken van kwaliteit en beleid van de afgelopen vijfentwintig jaar, het heden en de toekomst. 

Sprekers op deze bijeenkomst: rijksbouwmeester Floris Alkemade; Marianne Loof, voorzitter Commissie Welstand; Sabine Lebesque, Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling; Eric van der Kooij, Gemeente Amsterdam, Ruimte & Duurzaamheid.

Kwaliteitscriteria van deze tijd
Eeuwen geleden stelde Vitruvius drie basisprincipes op voor goede architectuur: Firmitas (Stevigheid), Utilitas (Doelmatigheid) en Venustas (Schoonheid) (De Architectura Libri Decem, 25 v Chr.). In aanvulling hierop schetste Alkemade drie kernbegrippen waar kwaliteit vandaag de dag over zou moeten gaan:

1. Eleos (Barmhartigheid): Opereer vanuit een maatschappelijk bewustzijn. Besef wat gebouwen en wat de stedelijke omgeving teweegbrengen.

2. Hubris (Overmoed): Aanvaard het ‘normale’ systeem niet; deze haalt de beste ideeën onderuit. Vecht tegen de overmacht.

3. Utopia (Utopie): Denk na over de toekomst in termen van winst. Architecten vormen de enige beroepsgroep die hiertoe in staat zijn.

 

Kwaliteit in het beleid van de Gemeente Amsterdam
De Gemeente Amsterdam heeft een proces van verandering doorgemaakt als het gaat om de positie van kwaliteit binnen het beleid. De huidige Commissie voor Welstand en Monumenten verandert in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Anders dan voorheen adviseert deze commissie de gemeente Amsterdam in een vroeg stadium over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten.

Kwaliteit in Tenders
Voortaan hecht de Gemeente Amsterdam meer dan voorheen belang aan het criterium kwaliteit. Bij iedere tender wordt een paragraaf opgenomen waarin wordt beschreven in welke mate kwaliteit onderdeel uitmaakt van een selectie, welke afweging is gemaakt bij het meenemen van kwaliteitseisen en wat het traject voor de kwaliteitsborging betekent.

Team Ruimtelijke Kwaliteit
Eric van der Kooij wordt teamleider van het nieuw te vormen team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit team wordt geïnstalleerd om de regie te hebben op het formuleren en realiseren van de kwaliteitsambities. De schaalsprong van de komende jaren moet ook een kwaliteitssprong worden. Dit team kijkt daarbij naar verdichting, bereikbaarheid, groen, inclusiviteit en duurzaamheid.

Tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Rijk aan Ontwerpkracht’ is samengesteld door het Atelier van Rijksbouwmeester en brengt 25 jaar architectuurbeleid in beeld. Architectuurcentrum Amsterdam besloot de toerende expositie een Amsterdams accent te geven met extra aandacht voor het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck, de verbouwing van het Rijksmuseum en projecten als De Ceuvel en het Europe Building van DUS Architects.

Kwaliteit & Praktijk
Op 15 maart organiseert Architectuurcentrum Amsterdam een volgende bijeenkomst. Dit keer betrekken we het thema kwaliteit op de praktijk.


Verwant

Verslag Pitches Kwaliteit & Praktijk

In het kader van de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht organiseerden we op 15 maart een bijeenkomst over Kwaliteit en...

Pitch Kwaliteit en Praktijk

Op 15 maart organiseren we in het kader van de expositie Rijk aan Ontwerpkracht een bijeenkomst over Kwaliteit en...

Opening expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht’

Op 10 februari opent de reizende expositie 'Rijk aan Ontwerpkracht' bij Architectuurcentrum Amsterdam. Wij grijpen de opening aan om...

Tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht – 25 jaar Nederlands architectuurbeleid

Eind 2016 vormt het verschijnen van de 'Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 — Samen werken aan ontwerpkracht' de aanleiding voor...

Terugblik: Tafel van Arcam – 30 jaar

In 2016 bestaan wij dertig jaar. Op 21 september vierden we dat jubileum met een speciale editie van de...

Presentaties Tafel van Arcam – 30-jarig jubileum

Voormalig rijksbouwmeester Mels Crouwel en Liesbeth van der Pol en huidig rijksbouwmeester Floris Alkemade deelden hun visie op de...

Agenda Groen zet op in ‘natuurinclusief bouwen’

In april presenteerde de gemeente Amsterdam de conceptversie van de Agenda Groen 2015-2018. Deze agenda is een bundeling van...