Microwoningen [:]


(NL) Ontwerplab Min of Meer – Microwoningen

(NL) In oktober en november organiseert Architectuurcentrum Amsterdam drie ontwerplabs met als thema microwoningen in Amsterdam.