Architectonisch herijken


(NL) Architectonisch herijken #13 – Jaarboek Architectuur

(NL) Deze tijd vraagt om gevoeligheid en inlevingsvermogen. En de reflecties van de redactie van het Jaarboek Architectuur blijken dit jaar ongekend dicht op de tijdgeest te zitten.


(NL) Architectonisch herijken #12 – Vrije ruimte

(NL) De ontwrichtende kracht van het virus wordt wereldwijd langzaamaan duidelijk.


(NL) Architectonisch herijken #11: Donutstad

(NL) Welke ruimtelijke vorm krijgt Donutstad Amsterdam? Misschien is een donut niet een passende metafoor, maar een koppeling aan de Omgevingsvisie 2050 biedt kansen…


(NL) Architectonisch herijken #10: woningplattegronden

(NL) Bij een kritische beschouwing van de Tijdlijn tijdens de Dag van de Architectuur bleek dat er in Amsterdam tussen 2000 en 2020 ongelofelijk veel is verbeterd in de publieke ruimte en groenvoorzieningen in de stad. De ontwikkeling van de woonkwaliteit liet juist een dalende lijn zien.


(NL) Architectonisch herijken #9: Dear white architects

(NL) Hoe woke zijn architecten eigenlijk?


(NL) Architectonisch herijken #8: Het ornament

(NL) De behoefte aan een break out na de (eerste) outbreak stijgt en de drang naar verhalen vertellen groeit.


Architectural Recalibration #7: Superstructures

Even with the best of intentions, a grid is directive and prone to exclusion. So what about claiming public space for restaurants and bars?


Architectural Recalibration #6: The architect in a lab coat

Architects enjoy positioning themselves as healers. Architectural recalibration #6: the architect in a doctor’s jacket.


Architectural recalibration #5 – Proportions

Rooms, spaces, models, maps, satellite images, and photographs – size, scale, and proportions are an indispensable element for designers in interpreting and shaping our living environment.


Architectural recalibration #4 – Sensory design

Architectural Recalibration #4 delves into the art of sensory design.


Architectural recalibration #3 – Routing versus Dérive

Part three in the series Architectural recalibration examines the new concept of the 6ft society. 


Architectural recalibration #2 – Public domain

Examining the notion of Public Space in the Architectural recalibration series.


Architectural recalibration #1 – Home

In the coming weeks – working from home – ARCAM will be exploring the new world.