Architectonisch herijken


(NL) Architectonisch herijken #11: Donutstad

(NL) Welke ruimtelijke vorm krijgt Donutstad Amsterdam? Misschien is een donut niet een passende metafoor, maar een koppeling aan de Omgevingsvisie 2050 biedt kansen…


(NL) Architectonisch herijken #10: woningplattegronden

(NL) Bij een kritische beschouwing van de Tijdlijn tijdens de Dag van de Architectuur bleek dat er in Amsterdam tussen 2000 en 2020 ongelofelijk veel is verbeterd in de publieke ruimte en groenvoorzieningen in de stad. De ontwikkeling van de woonkwaliteit liet juist een dalende lijn zien.


(NL) Architectonisch herijken #9: Dear white architects

(NL) Hoe woke zijn architecten eigenlijk?


(NL) Architectonisch herijken #8: Het ornament

(NL) De behoefte aan een break out na de (eerste) outbreak stijgt en de drang naar verhalen vertellen groeit.


(NL) Architectonisch herijken #7: Superstructures

(NL) Zelfs met de beste bedoelingen is een grid directief en vatbaar voor uitsluiting. Dus hoe zit het nou met het claimen van de openbare ruimte voor terrassen?


Architectural Recalibration #6: The architect in a lab coat

Architects enjoy positioning themselves as healers. Architectural recalibration #6: the architect in a doctor’s jacket.


Architectural recalibration #5 – Proportions

Rooms, spaces, models, maps, satellite images, and photographs – size, scale, and proportions are an indispensable element for designers in interpreting and shaping our living environment.


Architectural recalibration #4 – Sensory design

Architectural Recalibration #4 delves into the art of sensory design.


Architectural recalibration #3 – Routing versus Dérive

Part three in the series Architectural recalibration examines the new concept of the 6ft society. 


Architectural recalibration #2 – Public domain

Examining the notion of Public Space in the Architectural recalibration series.


Architectural recalibration #1 – Home

In the coming weeks – working from home – ARCAM will be exploring the new world.