ornament


(NL) Geschiedenis van het ornament in Amsterdam

(NL) De ontwikkeling van het ornament in de twintigste eeuw