stadsbouwmeester


(NL) Zes opdrachten aan de nieuwe stadsbouwmeester

(NL) Uit een grote poule van wensen hebben we de zes meest gehoorde opdrachten voor de stadsbouwmeester gefilterd.


1·Lectures plus debate | The Productive City

On April 20th architect and urban planner Kristiaan Borret takes a refreshing perspective on the spatial quality of urban space. He shares his experiences as former city architect of Antwerp and his current position as city architect of Brussels.