tijd


De Tijdlijn van… Wouter Pocornie: Gentrificatie 101

(NL) Wat is de ‘gentry’ van Amsterdam van de afgelopen twintig jaar?