Enrico Hartsuyker en Luzia Hartsuyker-Curjel


Op 18 april 2008 werd bij ARCAM de publicatie Modellen voor nieuwe woonvormen: Enrico Hartsuyker en Luzia Hartsuyker-Curjel gepresenteerd. Het boek is geschreven door Wies van Moorsel en Dorothee Segaar-Höweler en verscheen in de serie BONAS-bibliografieën. De Hartsuykers ijverden in het naoorlogse Nederland voor alternatieve vormen van woningbouw en stedenbouw. Geen scheiding, maar juist integratie van functies was hun motto. De boekpresentatie werd ingeleid door Maristella Casciato, voorzitter van DOCOMOMO International. De presentatie ging vergezeld van een kleine expositie in de benedenzaal van ARCAM. De publicatie is te koop voor € 29,50. Zie ook: www.bonas.nl.