Ernst & Young


 
Antonio Vivaldistraat 150
Zuidas
Amsterdam
Norman Foster, David Nelson
Foster & Partners Architects & Designers, London
Bureau Bouwkunde, Merkx + Girod Architecten
ING Real Estate
Strukton Bouw & Vastgoed, Utrecht
Dit project is o.m. gepubliceerd in Amsterdamse Architectuur 2008-2009; ARCAM POCKET 22. Klik hier voor meer boeken uit de reeks ’ARCAM POCKET’.
2005-06-09
2008-02-01
Kantoren, Voorziening
 

Ruitpatroon van ribben

Het silhouet van Zuidas-deelgebied Vivaldi wordt sinds 2008 gedomineerd door twee torens met een opvallend ruitpatroon van ribben in de lange gevels. Dankzij deze draagconstructie, het zogenaamde ‘diagrid’, konden kolomvrije en dus open plattegronden worden gerealiseerd in het 24 verdiepingen tellende kantoorgebouw. Ook maakt het grid, in samenhang met de zwartglazen gevelplaten, dat de onderverdeling in verdiepingen aan de buitenzijde niet is af te lezen.

De twee torens zijn ten opzichte van elkaar verschoven om daglicht optimaal te laten toetreden en zoveel mogelijk gebruikers uitzicht te geven. In de transparante kern bevinden zich de stijgpunten en per verdieping de nodige facilitaire ruimtes. De kantoorverdiepingen hebben dubbelhoge ontmoetingsplekken en bovenin het gebouw zijn vergaderruimtes gesitueerd met in de kopgevels schuin geplaatst glas. Het interieur van hele complex is door Merkx + Girod Architecten afgestemd op de eerste huurder, Ernst & Young.

Op de begane grond is het beschikbare terrein bijna helemaal benut. Buiten de torens waarin onder meer de entreehal is opgenomen, bevinden zich hier het royale restaurant en een auditorium, de ontsluiting van de parkeergarage en een grote vijver. Deze vijver is een van de onderdelen van het ecologische programma van het gebouw. Hierin wordt namelijk regenwater opgeslagen en gezuiverd om vervolgens het grijswatercircuit van het gebouw te voeden. Mede hierdoor is het gebouw 10% energiezuiniger dan volgens de huidige Nederlandse regelgeving is vereist. (ARCAM)